A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тростянецька селищна об'єднана територіальна громада
Вінницька область, Тростянецький район

ГРОМАДСЬКА РАДА

 

СКЛАД

Громадської  ради

при  Тростянецькій селищній раді

об’єднаної  територіальної громади

 

Голова Громадської  ради

Федорович Галина  Іванівна

Тростянецька селищна громадська організація «Рада ветеранів»

Заступник голови Громадської ради

Залевський Володимир Францович

Громадська організація «Олімп-Т»

Секретар  Громадської ради

Білоус Лариса Андріївна

Тростянецька селищна рада, відділ промоції, комунікації та грантової діяльності

Члени Громадської  ради

Бурківська Ольга Петрівна

Громадська організація «За Європейський розвиток Тростянця»

Гвозденко Ірина Дмитрівна

Релігійна організації ПЦУ

Дохненко Андрій Олександрович

Громадська організація учасників АТО «Патріот»

Западнюк Тамара Іванівна

Релігійна організація Святого Апостола Андрія Первозванного релігійна громада смт. Тростянець УПЦ Тульчинської єпархії

Максименюк Антоніна Андріївна

Громадська організація «Агенція розвитку територіальної громади смт Тростянець»

Пекар Ігор Володимирович

Громадське формування з охорони громадського порядку «ШЕРИФ»

Рогальська Віталіна Вікторівна

Профспілкова організація Тростянецької селищної ради та її виконавчих органів

Рябокінь Юлія Олександрівна

Громадська організація «Молодіжне об'єднання «Імпульс-Т»

Шнурук Наталія Вікторівна

Первинна профспілкова організація працівників КЗ «Тростянецька ДМШ»

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при виконавчому комітеті

Тростянецької селищної  ради

І. Загальні положення

1.1. Громадська рада при виконавчому комітеті Тростянецької селищної ради (далі – Громадська рада) є колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян у вирішенні питань місцевого значення, здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчих органів селищної ради, налагодження ефективної взаємодії цих органів з громадськістю селища, врахування громадської думки під час здійснення виконавчим комітетом Тростянецької селищної ради функцій і повноважень відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування».

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та Законами України, Указами Президента України і Постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р.№996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», а також Положенням про Громадську раду, розробленим на основі Типового положення.

Положення про Громадську раду ухвалюється на засіданні Громадської ради та погоджується з виконавчим комітетом Тростянецької селищної  ради.

ІІ. Повноваження та основні завдання громадської ради

2.1.  Основними завданнями громадської ради є:

 • створення умов для забезпечення участі громадян у вирішенні питань життєдіяльності та розвитку селища;

 • здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчих органів  селищної ради;

 • сприяння врахуванню громадської думки під час здійснення виконавчим комітетом Тростянецької селищної ради функцій і повноважень місцевого самоврядування.

2.2.  Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

 • подає виконавчому комітету Тростянецької селищної ради (далі – виконавчий комітет) пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

 • подає виконавчому комітету обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів, удосконалення його роботи;

 • проводить відповідно до законодавства громадську експертизу проектів нормативно-правових актів;

 • здійснює громадський контроль за врахуванням виконавчим комітетом пропозицій та зауважень громадськості;

 • інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Тростянецької селищної  ради та в інший прийнятний спосіб;- організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку селища;

 • збирає, узагальнює та подає виконавчому комітету інформацію про пропозиції громадських організацій та власні пропозиції щодо шляхів вирішення питань, які мають важливе значення для розвитку селища;

 • готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

2.3. Громадська рада має право:

 • утворювати постійні комісії, президію (входять голова, заступники голови, секретар громадської  ради, голови постійних комісій)  та тимчасові робочі органи (експертні групи);

 • залучати до роботи ради працівників органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

 • організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

 • отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

 • отримувати від виконавчого комітету проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщено виконавчі органи  Тростянецької селищної  ради.

ІІІ. Членство у раді, права та обов’язки членів ради

3.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники профспілкових організацій, підприємств та установ, громадських організацій ( вуличних та будинкових комітетів, ОСББ, ветеранських організацій), фізичні особи – зареєстровані та проживають в селищі.

3.2. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом  голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та делеговані громадськими організаціями.

3.3. Кількісний склад Громадської ради  затверджується  і змінюється за рішенням ради. Строк повноважень складу Громадської ради – два  роки.

3.4. Для формування складу Громадської ради не пізніше, ніж за 60 календарних днів  до  закінчення  повноважень  діючої Громадської ради утворюється ініціативна група з підготовки установчих зборів по формуванню нового її складу. До складу ініціативної групи з підготовки  установчих зборів включаються представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі тих, які є членами діючої Громадської ради та виконавчого комітету.

3.5. Виконавчий комітет в обов’язковому порядку оприлюднює  на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце,  порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад  ініціативної  групи  прізвище,  ім’я, електронну адресу  та номер телефону відповідальної особи.

3.6. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі.

3.7. За 10  календарних  днів  до  проведення  установчих   зборів приймання заяв для участі у них припиняється.  На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та у разі потреби уточнює  місце  проведення  установчих  зборів,   про   що   орган повідомляє  на  своєму  офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.8. Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про  результати  діяльності  Громадської  ради, що діяла  при органі  виконавчої  влади  до  проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

Протокол установчих зборів,  відомості про склад  Громадської ради  орган  оприлюднює  на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

Виконавчий комітет затверджує склад Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

3.9. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

 • систематичного, без поважних причин порушення членом Громадської ради обов’язків, визначених п.3.11 (більше ніж 2 рази);

 • неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним, або обмежено дієздатним;

 • подання членом Громадської ради відповідної заяви.

Рішення про припинення членства у Громадській раді приймається на її  засіданні за умови, якщо за таке рішення проголосувало більшість від кількісного складу Громадської ради.

3.10. Поповнення членства Громадської ради до визначеного кількісного її складу здійснюється шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які подали заяви Громадської ради за результатами рейтингового голосування на установчих зборах.

У разі відсутності таких кандидатур у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті органу самоврядування оголошуються строки подання документів від інших інститутів громадянського суспільства та проведення засідання Громадської ради з метою поповнення її кількісного складу.  Поповнення членства Громадської ради до визначеного кількісного її складу здійснюється також шляхом рейтингового голосування за кандидатури, що добровільно заявили про бажання брати участь у її роботі і  вчасно подали відповідні документи.

3.11. Члени Громадської ради зобов’язані:

 • – бути присутніми на засіданнях Громадської ради;

 • брати участь у роботі постійних комісій Громадської ради;

 • у своїй діяльності дотримуватись даного Положення та рішень ради ;

 • об’єктивно та неупереджено доводити рішення Громадської ради до громадськості регіону та до засобів масової інформації;

 • сприяти реалізації рішень Громадської ради в органах виконавчої влади та інших державних і недержавних установах.

3.12. Члени Громадської ради мають право:

 • бути членами постійних комісій Громадської ради та бути обраними до керівних органів ради ;

 • за дорученням голови Громадської ради або керівника постійної комісії представляти інтереси та рішення Громадської ради в органах місцевого самоврядування та інших державних і недержавних установах;

 • бути присутнім на засіданнях інших постійних комісій Громадської ради з правом дорадчого голосу, якщо він не є її членом.

 • ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях громадської ради та її робочих органів.

ІV. Керівні органи Громадської ради

4.1.  Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування. Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу місцевого самоврядування.

Голова громадської ради:

 • організовує діяльність громадської ради;

 • скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

 • підписує документи від імені громадської ради;

 • представляє громадську раду у відносинах з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації;

 • може брати участь у засіданнях виконавчого комітету

Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у раді з підстав, передбачених пунктом 3.9. цього Положення, а також у разі невиконання або неналежного виконання обов’язків голови, передбачених цим Положенням.

Розгляд питання щодо припинення повноважень голови громадської ради виноситься на громадську раду за ініціативою не менш ніж однієї третини членів ради.

За переобрання голови повинно проголосувати більшість членів Громадської ради. Вибори нового голови здійснюються рейтинговим голосуванням.

4.2. Голова Громадської ради має заступника (заступників), які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування. Кількість заступників та їх функції  визначається Громадською радою.

У разі відсутності голови, його повноваження виконує один із заступників або один із голів постійних комісій призначений за рішенням голови у письмовій формі.

4.3. Громадська рада має секретаря, який обирається  рейтинговим голосуванням.

Секретар Громадської ради:

 • організовує засідання Громадської ради;

 • узгоджує з головою ради та його заступниками порядок денний;

 • повідомляє членів Громадської ради про чергові засідання та доводить до відома про порядок денний;

 • виконує доручення голови та його заступників щодо організації діяльності Громадської ради;

 • забезпечує оформлення протоколів та веде документацію Громадської ради.

4.4. Громадська рада при потребі може утворювати інші робочі органи.

V. Організація роботи ради

5.1. Рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи, як правило, на рік.

5.2.  Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше, ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш, як половина її членів.

Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради може брати участь  з правом дорадчого голосу уповноважений представник виконавчого комітету.

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

5.3. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду виконавчим комітетом.

Рішення виконавчого комітету, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж, у п’ятиденний  строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Тростянецької селищної  ради та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

5.4. Громадська рада інформує виконавчий комітет та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеному розділі “Громадська рада” на офіційному веб-сайті  Тростянецької селищної  ради та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

5.5. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює виконавчий комітет.

5.6. Громадська рада має логотип  та бланк із своїм найменуванням.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                         Рішенням громадської Ради при

Тростянецькій селищній раді ОТГ

від 15 травня 2019 року

 

 

План роботи

Громадської ради при Тростянецькій селищній раді

об’єднаної територіальної громади

на 2019 рік

 

II квартал

 

       1.Про забезпечення ліками онкохворих та створення комунальної аптеки.

       2. Про виконання Програми «Доступні ліки» в селищній ОТГ.

                  3.Створення ОСББ та утримання прибудинкових територій в смт.Тростянець

 

III квартал

 

      1.Про виконання законодавства України щодо надання всесторонньої допомоги               учасникам АТО та їх сім`ям.

      2. Організація  харчування дітей в закладах дошкільної  освіти та навчальних       

         закладах громади.

      3.Про стан організації та проведення оздоровчої кампанії  дітей в Тростянецькій

        селищній ОТГ.

      4.Про  будівництво біогазової станції на території громади.

 

IV квартал

            

       1. Охорона громадського порядку на території  Тростянецької селищної ОТГ.

       2.Про стан та утримання доріг на території  ОТГ.

       3.Про обговорення та створення Плану роботи громадської ради на 2020 рік.

 

 

 

 

Голова громадської  Ради                                                                    

при Тростянецькій селищній раді ОТГ                                                   Федорович Г.І.

 


 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь