A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тростянецька селищна територіальна громада
Вінницька область, Гайсинський район

ПОЛОЖЕННЯ про опікунську раду при виконавчому комітеті Тростянецької селищної ради  

Дата: 06.06.2019 13:30
Кількість переглядів: 485

ПОЛОЖЕННЯ

про опікунську раду при виконавчому комітеті

Тростянецької селищної ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Опікунська рада при виконавчому комітеті Тростянецької селищної ради (далі - опікунська рада) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється виконавчим комітетом Тростянецької селищної ради.

1.2. Опікунська рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

1.3. Опікунська рада співпрацює  зі службою у справах дітей, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділом освіти, культури, медицини, молоді, спорту та соціального захисту Тростянецької селищної ради, центральною районною лікарнею, ювенальною превенцією, управлінням праці та соціального захисту населення, відділом пробацій та постійними депутатськими комісіями селищної ради.

1.4. Опікунська рада утворюється у складі 7-9 осіб. До складу опікунської ради входять, посадові особи виконавчих органів Тростянецької селищної ради, працівники закладів охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту, представники громадськості. Склад опікунської ради затверджується рішенням виконавчого комітету селищної ради.

1.5. Опікунську раду очолює голова, який за посадою є провідним спеціалістом відділу освіти, культури, медицини, молоді, спорту та соціального захисту Тростянецької селищної ради. Голова опікунської ради має заступника, який у разі відсутності голови опікунської ради виконує його функції.

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1.Основними завданнями опікунської ради є:

    - сприяння забезпеченню реалізації прав та інтересів малолітніх і неповнолітніх осіб на життя, охорону здоров’я та соціальний захист;

   -   забезпечення захисту законних прав та інтересів дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах;

   - забезпечення особистих та майнових прав та інтересів повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки;

- сприяння забезпеченню реалізації прав інвалідів, одиноких громадян похилого віку на життя, охорону здоров’я, соціальний захист, соціальне обслуговування;

   -  забезпечення  соціально-правового захисту повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

 

ІІІ. ФУНКЦІЇ

3.1.Опікунська рада забезпечує вирішення питань щодо утримання та виховання дітей у сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах, а саме:

- в яких зафіксовано факти, або є загроза насилля чи жорстокого поводження з дітьми;

- в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків;

- діти з яких перебувають у закладах державного утримання (інтернатах, будинках дитини, центрах соціально - психологічної реабілітації дітей), влаштовуються до них, або перебувають в родині під час канікул;

- в яких відібрано дітей за рішенням суду без позбавлення батьків батьківських прав;

- батьки заявили про намір поновлення у батьківських правах;

 - в яких батьки намагаються, але не можуть забезпечити належний догляд та виховання дітей;

- в яких батьки виявили намір відмовитись від новонародженої дитини;

 - у яких є факти, або ризик нецільового використання  коштів державної допомоги сім’ям з дітьми;

- в яких дітей виховують одинокі матері (батьки);

- члени сімей яких засуджені до покарання у вигляді обмеження волі, або позбавлення волі на певний строк, повернулися з місць позбавлення волі;

- які влаштовуються на проживання в громаді після перебування в соціальному гуртожитку, центрі матері і дитини, інших закладах соціального обслуговування.

3.1.2.Опікунська рада, відповідно до покладених на неї завдань, розглядає питання:

- про стан утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;

- про забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, житлом, майном;

- про  підтримку сімей, в яких проживають діти з інвалідністю;

- про оздоровлення дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей учасників АТО;

- про вивчення потреб сімей учасників АТО, надання їм соціальної підтримки;

-  про організацію дозвілля дітей  та молоді в позаурочний, вечірній час;

- щодо профілактики підліткової злочинності та запобігання продажу тютюнових та алкогольних виробів в територіальній громади;

- про стан організації харчування дітей пільгових категорій, підвезення учнів до навчальних закладів;

-  про готовність до опалювального сезону в сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- про звернення дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

- про збереження і охорону майна, що належить недієздатним особам та повнолітнім особам  цивільна дієздатність яких обмежена;

- щодо розгляду та заслуховування інформації про використання опікунами (піклувальниками) пенсій, що отримують підопічні, прибутків від їхнього майна та грошових вкладів, звітів опікунів (піклувальників) про виконання покладених на них обов’язків, звітів про збереження та охорону майна, що належить підопічним тощо.

 

ІV. ПРАВА

4.1. Опікунська рада має право:

- одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

- подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей;

- залучати до розв`язання актуальних проблем дітей та осіб цивільна дієздатність яких обмежена, благодійні, громадські організації, суб`єктів підприємницької діяльності (за згодою);

- перевіряти умови проживання недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки;

- перевіряти умови влаштування, утримання, виховання, навчання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

 

V. ДІЯЛЬНІСТЬ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

5.1.Основною організаційною формою діяльності опікунської ради є її засідання, які проводяться у разі потреби.

5.2.До участі у засіданнях опікунської ради можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні конкретного питання.

5.3.Голова, його заступник, секретар та члени опікунської ради працюють на громадських засадах. У разівідсутності члена опікунської ради з поважних причин, за виключенням депутата селищної  ради та представників громадськості, йогомає право представляти посадова особа того ж підрозділу на правах члена ради.

5.4.Засідання опікунської ради та прийняті рішення оформлюються протоколом, який веде секретар опікунської ради. Засідання опікунської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від загальної кількості її членів.

5.5.Головуючим на засіданні є голова опікунської ради. У разі відсутності голови опікунської ради засідання веде його заступник.

5.6.Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та секретарем опікунської ради. Рекомендації або загальна думка більшості членів опікунської ради, присутніх на засіданні, стисло формулюються у протоколі, який подається на розгляд виконавчого комітету для прийняття остаточного рішення.

5.7. Опікунська рада у межах своїх повноважень приймає рішення, організовує їх виконання.

5.8.Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів опікунської ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови опікунської ради. Окрема думка члена опікунської ради, який голосував проти прийняття рішення, заноситься до протоколу.

 

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

6.1.Підставою для розгляду справ є звернення та документи, що надаються громадянами, організаціями та установами різних форм власності.

6.2. Голова опікунської ради:

- організовує роботу опікунської ради, проводить засідання опікунської ради, підписує протоколи засідань;

- веде прийом громадян з питань, що стосуються діяльності опікунської ради;

- дає доручення членам опікунської ради та контролює їх виконання;

- представляє опікунську раду в установах, організаціях, підприємствах з питань, що належать до її компетенції та повноважень.

6.3.Секретар опікунської ради:

- веде діловодство опікунської ради, оформляє протоколи засідань опікунської ради;

- веде прийом громадян, надає роз’яснення з питань, що стосуються діяльності опікунської ради;

- готуєзвітипро роботу опікунської ради;

- готує витяги з протоколів засідань опікунської ради та довідки з питань, що розглядались;

- інформує голову опікунської ради щодо питань, що стосуються роботи опікунської ради;

- виконує інші доручення голови опікунської ради;

6.4.Члени опікунської ради:

- беруть участь у засіданнях опікунської ради;

- виконують доручення голови опікунської ради.

6.5.Голова, його заступник, секретар та члени опікунської ради зобов’язані зберігати конфіденційну інформацію, яка стала їм відома під час виконання своїх обов’язків, та іншої інформації, що згідно із законодавством не підлягає розголошенню.

 

Секретар виконавчого комітету                                                 Н.Вдовиченко

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь