Тростянецька селищна територіальна громада
Вінницька область, Гайсинський район

Відбулося чергове засідання Тростянецької селищної територіальної виборчої комісії

Дата: 23.09.2020 10:20
Кількість переглядів: 1128

           Фото без опису

  22 вересня 2020 року відбулось чергове засідання Тростянецької селищної територіальної виборчої комісії, на якому розглянуто ряд важливих питань. Затверджено положення про уповноважену особу (додається)


                                                                                Додаток №1

                                                                                                                  до постанови №14  

                                                                                                                  від «22» вересня 2020 року                                           

 

ПОЛОЖЕННЯ

про уповноважену особу Тростянецької селищної територіальної виборчої комісії Гайсинського району Вінницької області

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 8 і 11 Закону "Про публічні закупівлі" (далі - Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності  уповноваженої особи, а також її права, обов'язки та відповідальність.

1.2. Уповноважена особа -  фізична особа замовника, визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом на підставі трудового договору (контракту).

1.3. Метою діяльності уповноваженої особи є організація та проведення процедур закупівлі в інтересах замовника на засадах об'єктивності та неупередженості.

1.4. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

II. Засади діяльності та вимоги до уповноваженої особи

2.1. Уповноважена особа здійснює діяльність на підставі  трудового договору (контракту) у відповідності до норм трудового законодавства.

У разі укладення трудового договору такий договір може укладатися на встановлений чи невизначений строк за погодженням замовника та уповноваженої особи  або на час організації та проведення процедур (процедури) закупівель.

Уповноважена особа  може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання замовником таких повноважень, оформлених відповідно до законодавства.

2.2. Не можуть визначатися уповноваженими особами посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.

2.3. Під час організації та проведення процедур закупівель уповноважена особа не повинна створювати конфлікт між інтересами замовника та учасників чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

У разі наявності зазначеного конфлікту уповноважена особа  інформує про це замовника, який приймає відповідне рішення щодо проведення процедури без участі такої особи.

2.4. Замовник має право визначити одну, двох чи більше уповноважених осіб у залежності від обсягів закупівель.

2.5. У разі визначення однієї уповноваженої особи замовник має право визначити особу, яка буде виконувати обов'язки уповноваженої особи в разі її відсутності (під час перебування на лікарняному, у відрядженні або відпустці).

2.6. Уповноважена особа (особи) повинна мати:

вищу освіту;

не менше двох років досвіду роботи у сфері закупівель;

належний обсяг знань чинного законодавства у сфері публічних закупівель та практику його застосування.

У залежності від обсягів та предмета закупівлі уповноваженій особі  доцільно орієнтуватися в одному чи декількох питаннях:

в основах сучасного маркетингу, кон'юнктурі ринків товарів, робіт і послуг та факторах, що впливають на її формування, а також джерелах інформації про ринкову кон'юнктуру;

у чинних стандартах та технічних умовах товарів, робіт і послуг, які закуповуються замовником;

у видах, істотних умовах та особливостях укладення договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг тощо.

2.7. Оплата праці уповноваженої особи  здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України. Розмір заробітної плати уповноваженої особи  визначається у трудовому договорі (контракті) відповідно до вимог законодавства.

2.8. Уповноважена особа (особи) під час виконання своїх функцій керується наступними принципами:

добросовісна конкуренція серед учасників;

максимальна економія та ефективність;

відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівлі;

недискримінація учасників;

об'єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій;

запобігання корупційним діям і зловживанням.

2.9. Уповноважена  особа :

складає та затверджує річний план закупівель;

здійснює вибір процедури закупівлі;

проводить процедури закупівель;

забезпечує рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;

забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

забезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до вимог Закону;

представляє інтереси замовника з питань, пов'язаних із здійсненням закупівель, зокрема під час перевірок і контрольних заходів, розгляду скарг і судових справ;

надає в установлений строк необхідні документи та відповідні пояснення;

аналізує виконання договорів, укладених згідно із Законом;

здійснює інші дії, передбачені Законом, трудовим договором (контрактом) або  рішенням замовника.

3.11. Уповноважена особа   має право:

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, що будуть закуповуватися;

пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель;

ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, оцінки поданих тендерних пропозицій, підготовки проектів договорів тощо;

приймати рішення, узгоджувати проекти документів, зокрема договору про закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам процедури закупівлі, та підписувати в межах своєї компетенції відповідні документи;

вимагати та отримувати від службових осіб і підрозділів замовника інформацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), пов'язаних з організацією та проведенням процедур закупівель;

брати участь у проведенні засідань комісії з питань, пов'язаних з функціональними обов'язками уповноваженої особи ;

давати роз'яснення і консультації структурним підрозділам замовника в межах своїх повноважень з питань, що належать до компетенції уповноваженої особи;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

3.12. Уповноважена особа  зобов'язана:

дотримуватися норм чинного законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

організовувати та проводити процедури закупівель;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель;

у встановленому Законом порядку визначати переможців процедур закупівель.

3.13. Уповноважена особа  несе персональну відповідальність:

за прийняті нею рішення і вчинені дії (бездіяльність) відповідно до законів України;

за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

за порушення вимог, визначених Законом у сфері публічних закупівель.

 

Секретар Тростянецької селищної

територіальної виборчої комісії                                       Л.Слободяник


та  визначено уповноважену особу  виборчої комісії (постанова додається).


МІСЦЕВІ ВИБОРИ
25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ

 

Тростянецька  селищна територіальна виборча комісія

 Гайсинського району Вінницької області

 

П О С Т А Н О В А

Смт Тростянець

12 год. 10 хв.

"­­22" вересня 2020 року                                                                                                    №15

 

Про визначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівлі

Відповідно до частини 1 статті 209, статті 210 Виборчого кодексу України, Закону України «Про публічні закупівлі», постанови  Кабінету Міністрів від 19 серпня 2020 року №745 « Про затвердження  Порядку  фінансування виборчих територіальних комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів»,    роз’яснення ЦВК   «Організація   закупівельної  діяльності   в територіальних виборчих комісіях» та наказу Міністерства економіки, розвитку і торгівлі України від 30 березня 2016 року №557, Тростянецька селищна територіальна виборча комісія постановляє:

1.Визначити уповноваженою особою,  відповідальну за організацію та проведення процедур закупівлі,  Грабар Катерину Володимирівну,  залучену до роботи в селищній територіальній виборчій комісії на підставі трудового договору.

2.Доручити Грабар К.В. отримати кваліфікований сертифікат електронного підпису юридичної особи.

3.Дану постанову розмістити для загального ознайомлення на офіційному сайті Тростянецької селищної ради у терміни і у порядку, визначеному частиною четвертою статті 37 Виборчого кодексу України. 

 

Голова Тростянецької селищної

територіальної виборчої комісії                                          К .Остапчук            

 

Секретар Тростянецької селищної

 територіальної виборчої комісії                                          Л. Слободяник

                                                                       МП


  До комісії поступили документи про реєстрацію кандидатів в депутати Тростянецької селищної ради від обласної організації політичної партії «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА». Комісія на своєму засіданні розглянула подані документи та прийняла відповідне рішення. (Постанова додається).


МІСЦЕВІ ВИБОРИ
25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ

 

Тростянецька  селищна територіальна виборча комісія

 Гайсинського району Вінницької області

 

П О С Т А Н О В А

Смт Тростянець

 

 12 год. 20 хв.

"­­22" вересня 2020 року                                                                                                            №16   

        Про реєстрацію кандидатів у депутати Тростянецької селищної ради, включених до єдиного та територіальних виборчих списків кандидатів у депутати ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА»

22 вересня 2020 року до Тростянецької селищної територіальної виборчої комісії представник ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» Щуренко Максим Миколайович, уповноважений на підставі довіреності від цієї організації партії, подав заяву та інші, визначені частиною першою статті 222 Виборчого кодексу України,  документи  для  реєстрації  кандидатів у  депутати Тростянецької селищної  ради на перших  місцевих  виборах, що  відбудуться 25 жовтня 2020 року, включених до єдиного та територіальних виборчих списків кандидатів у депутати ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА».

Розглянувши вищезгадані документи, Тростянецька селищна територіальна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Виборчого кодексу України.

Враховуючи вищевказане, керуючись частиною 1 статті 222, статтями 216-219, статтею 227  Виборчого кодексу України, Тростянецька селищна територіальна виборча комісія  постановляє:

1. Зареєструвати кандидатів у депутати Тростянецької селищної ради, включених до єдиного та територіальних виборчих списків кандидатів у депутати ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ  «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА».

2. Надіслати копію цього рішення не пізніше 25 вересня 2020 року представнику ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  ПОЛІТИЧНОЇ

ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» Щуренку Максиму Миколайовичу.

3. Видати не пізніше  25 вересня 2020 року представнику   ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ   «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА»  Щуренку Максиму Миколайовичу посвідчення кандидатів у депутати Тростянецької селищної  ради.

4. Рішення про реєстрацію кандидатів у депутати Тростянецької селищної  ради, включених до єдиного і територіальних виборчих списків кандидатів у депутати від   ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ   «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА»,  розмістити на сайті  Тростянецької селищної ради не  пізніше 25 вересня 2020 року.

5. Передати відомості про реєстрацію кандидатів у депутати Тростянецької селищної ради, включених до єдиного і територіальних виборчих списків кандидатів у депутати від ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА»

до Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому частиною 8 статті 227 Виборчого кодексу України.

 

Голова Тростянецької селищної

 територіальної виборчої комісії                                          К .Остапчук

                                                 __________________

                                                            (підпис)

 

Секретар Тростянецької селищної

 територіальної виборчої комісії                                          Л. Слободяник                                                               

                                                    __________________

                                                              (підпис)                  

                                                                  МП


  Єдиний виборчий список кандидатів у депутати Тростянецької селищної ради Гайсинської району Вінницької області висунутих ВІННИЦЬКОЮ ОБЛАСНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» в єдиному багатомандатному виборчому окрузі на Конференції цієї організації політичної партії, що відбулася 18 вересня 2020 року

 

  Територіальний виборчий список кандидатів у депутати Тростянецької селищної ради Гайсинського району Вінницької області висунутих ВІННИЦЬКОЮ ОБЛАСНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» у територіальному виборчому окрузі № 1 на Конференції цієї організації політичної партії, що відбулася 18 вересня 2020 року

 

  Територіальний виборчий список кандидатів у депутати Тростянецької селищної ради Гайсинського району Вінницької області висунутих ВІННИЦЬКОЮ ОБЛАСНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» у територіальному виборчому окрузі № 2 на Конференції цієї організації політичної партії, що відбулася 18 вересня 2020 року

 

  Територіальний виборчий список кандидатів у депутати Тростянецької селищної ради Гайсинського району Вінницької області висунутих ВІННИЦЬКОЮ ОБЛАСНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» у територіальному виборчому окрузі № 3 на Конференції цієї організації політичної партії, що відбулася 18 вересня 2020 року

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних