A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тростянецька селищна територіальна громада
Вінницька область, Гайсинський район

Про діяльнісь комунальної установи «Тростянецький селищний інклюзивно-ресурсний центр»

Дата: 03.08.2021 06:32
Кількість переглядів: 194

За останнє десятиріччя в Україні відбулися істотні зміни в ставленні до дітей з особливими потребами.  Основний напрям  державної політики в   роботі з цією категорією - якомога раніше дійти до кожної дитини з порушеннями в розвитку, максимально допомогти їй  самій та її родині, забезпечити повноцінне життя та соціальний комфорт. 

Порядок утворення, основні засади діяльності, а також правовий статус ІРЦ регламентовано Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» від 12.07.2017 р. № 545 та Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. № 617 «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів».

Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про інклюзивно-ресурсний центр, а також актами уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами

«Тростянецький селищний інклюзивно-ресурсний центр» - установа що забезпечує право осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної),  шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.  (Кожна дитина, незалежно від стану здоров'я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, має право на одержання освіти, якість якої не відрізняється від якості освіти інших дітей.)

Штатна чисельність налічує 7,5 ставок. Діяльність центру забезпечують практичний психолог, вчителі-логопеди, вчитель-дефектолог, вакантними є вчитель-реабілітолог, практичний психолог.

Основними завданнями центру є:

  1. проведення комплексної оцінки, у тому числі повторної, та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб у разі встановлення у них особливих освітніх потреб;

2) надання рекомендацій закладам освіти щодо розроблення індивідуальної програми розвитку особи;

3) консультування батьків, інших законних представників особи з особливими освітніми потребами щодо особливостей її розвитку;

4) забезпечення участі педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру:

у діяльності команди психолого-педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами;

у семінарах, тренінгах, майстер-класах для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, обміну досвідом тощо; ( Просвіта)

5) залучення (у разі потреби) педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру під час засідань психолого-педагогічного консиліуму у спеціальних закладах загальної середньої освіти;

6) надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших послуг дітям з особливими освітніми потребами:

дітям раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти;

дітям, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу;

7) визначення потреби в асистенті учня та/або супроводі дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі (групі);

8) визначення рівня підтримки особи з особливими освітніми потребами в закладі освіти; (їх є 5 )

9) надання консультативної, психологічної допомоги батькам, іншим законним представникам осіб з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей та підвищення обізнаності щодо організації їх навчання і виховання;

10) інформування громади про діяльність інклюзивно-ресурсного центру та взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями тощо;  (у нас тісна співпраця з керівниками ЗЗСО, ЗДО, заступниками, педагогічними працівниками, постійно надаємо роз’яснення, рекомендації, щодо роботи з дітками з ООП, правильного підбору коекційного обладнання, програм за якими працювати під час проведення корекційних занять і цей перелік можна продовжувати, саме в цьому полягає супровід дитини з ООП.

УГОДИ  Також співпрацюємо з сімейною медициною, постійно оновлюємо списки дітей з інвалідністю, моніторимо звернення батьків до центру, співпрацюємо зі службою у справах дітей Тростянецької селищної ради.

11) ведення обліку осіб, які звернулися до інклюзивно-ресурсного центру, шляхом формування їх електронного переліку в АС “ІРЦ” за визначеною формою.

Комплексна оцінка- збір  інформації про розвиток дитини  від дня народження дитини  до моменту звернення в ІРЦ, з метою визначення її особливих освітніх потреб та визначення її освітніх труднощів, розроблення рекомендацій щодо її індивідуальної освітньої траєкторії, модифікації чи адаптації освітньої програми (навчальних предметів), організації освітнього середовища, особливостей організації надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг;

КО включає оцінку фізичного розвитку дитини,  розвитку дрібної та загальної моторики, способу пересування, взаємодії з дорослими та однолітками.

оцінку мовленнєвого розвитку дитини наявность мовленнєвого порушення та його структури.

оцінка когнітивної сфери дитини  визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага

оцінка емоційно-вольової сфери  дитини  проводиться з метою виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до неадекватних емоційних реакцій, розладів та поведінки.

оцінка освітньої діяльності дитини. є визначення рівня сформованості знань, вмінь, навичок відповідно до освітньої програми або основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку.

Проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини в Тростянецькому ІРЦ здійснюється з використанням комплекту діагностичних методик світового стандарту, які у 2018 році Міністерство освіти і науки України закупило основний пакет методик для тестування дітей з особливими освітніми потребами на базі інклюзивно-ресурсних центрів (Leiter-3, WISC – IV методика Векслера видання 4, Coners-3, PEP – 3, CASD).  (коли проводиться тестування має бути безперебійний швидкісний інтернет, в ІРЦ є свій онлайн кабінет, електронні бланки до методик знаходяться там, коли дитина виконує завдання, фахівець фіксує в електронному бланку, якщо ж дитина не справляється з  завданням (в кожній методиці свої правила, програма автоматично перекидає на іншу вікову категорію, ми визначаємо вік розвитку наприклад дитині 12 років, а вік її розвитку відповідає 7, тому і потрібно навчальну програму адаптувати або модифікувати.

Фахівці центру працюють в АС «ІРЦ» . Завдяки налагодженню роботи АС Тростянецького ІРЦ батьки мають змогу подавати заяви на проведення КО дистанційно на портал: https:ircenter.gov,ua/. АС ІРЦ полегшить також роботу ЗЗСО та ЗДО адже вони будуть мати змогу в електронному варіанті складати ІПР для дитини з ООП, використовуючи висновки, попередньо сформовані фахівцями ІРЦ. Автоматизована система ІРЦ забезпечує створення єдиного інформаційного середовища у сфері інклюзивної освіти .

На сьогоднішній день в реєстрі ІРЦ, пройшли КО і знаходяться на обліку 169 осіб, 78 із них пройшли повторне обстеження. На чергу на обстеження записано уже  12 .

75 дітей систематично відвідує центр. Фахівці надають психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові послуги. (корекційні заняття спрямовані на розвиток соціалізації дітей з ООП, розвиток їхньої самостійності та відповідних компетенцій; розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням наявних знань умінь і навичок, комунікативної діяльності, становлення особистості.  Корекційно-розвиткові послуги фахівці надаються відповідно  до потреб та можливостей дитини, підбираючи спеціальні корекційно-розвиткові програми, рекомендовані МОН України (додаток до наказу МОН від 26.07.2018 р. № 814). Заняття проводять з використанням  ігрових та здоров'язберігаючих технологій (арт-терапія, ритміка, пісочна терапія,  сенсорна терапія, логоритміка та ін.).

   Для надання якісних корекційно-розвиткових послуг ІРЦ має спеціально оснащені приміщення  для проведення індивідуальних та групових занять: вчителя-логопеда, практичного психолога, вчителя-дефектолога.

Постійно поновлюється, поповнюється та підбирається відповідно до потреб дитини дидактично – розвитковий матеріал. 

Тростянецький ІРЦ потребує оснащення для фізичної реабілітації дітей

Педагогічні працівники центру освоюють освітню платформу  та тренажер «МКФ для інклюзивної освіти». Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я Проєкт впроваджується за підтримки UNICEF Ukraine у партнерстві з ГО «Соціальна Синергія» та ДУ «Український інститут розвитку освіти» та «Міністерством освіти та науки України»

Проєкт має на меті представити педагогічній спільноті (й не тільки) стислий та ефективний формат з акцентом на застосування (далі – МКФ) для ефективної організації інклюзивного (тобто якісного та доступного) освітнього середовища, що ґрунтується на правах людини. Подолання бар’єрів  в інклюзивному навчанні.

 З вересня плануємо виїзди на ЗЗСО та ДНЗ з попередньою домовленісттю, узгодженим графіком , для проведення просвітницької роботи, серед батьків, педагогів, у разі потреби, діагностуванні звичайно за участю батьків. 

проведення семінарів, тренінгів, вправ, які дають можливість через власний досвід отримати емоції і переживання.

Часто у класі є мама (рідше тато), яка категорично проти інклюзивного класу і починає підбурювати інших батьків писати скарги, заяви, збирати підписи. Коли людина на власному досвіді відчуває, як почувають себе діти з особливими освітніми потребами, – у цей момент відбувається переключення. Саме через такі активності ми можемо достукатись і до батьків, і до педагогів.

Корекційно-розвиткові послуги фахівці надають відповідно  до потреб та можливостей дитини, підбираючи спеціальні корекційно-розвиткові програми, рекомендовані МОН України (додаток до наказу МОН від 26.07.2018 р. № 814). Заняття проводять з використанням  ігрових та здоров'язберігаючих технологій (арт-терапія, ритміка, пісочна терапія,  сенсорна терапія, логоритміка та ін.).

   Для надання якісних корекційно-розвиткових послуг ІРЦ має спеціально оснащені приміщення  для проведення індивідуальних та групових занять: вчителя-логопеда, практичного психолога, вчителя-дефектолога.

Постійно поновлюється, поповнюється та підбирається відповідно до потреб дитини дидактично – розвитковий матеріал. 

Тростянецький ІРЦ потребує оснащення для фізичної реабілітації дітей .

          Дуже важливим аспектом діяльності ІРЦ є співпраця з батьками: надання психологічної та консультативної допомоги, залучення до освітнього процесу.    Не припинялася робота з батьками і під час карантину.

Фахівці нашого центру стали тренерами – консультантами для батьків, а батьки вчителями. У дистанційному навчанні батьки стали нашими партнерами – і це започаткування нової форми тісної співпраці з батьками. Батьки  не стоять осторонь , а є активними учасниками процесу навчання .

 

Проблеми та перспективи:

У перспективі  покращення матеріально-технічної бази важливим є придбання інтерактивної  LED - панелі (для проведення корекційно-розвиткових занять) що підвищить мотивацію дитини до навчання та буде заохочує її пізнавати світ з усіх сторін. Саме інноваційними технологіями можна зацікавити таких діток, розвивати уявлення про оточуючий світ.

Інтерактивна підлога , що надає можливість відчути цей світ.

Тростянецький ІРЦ потребує оснащення для фізичної реабілітації дітей: балансири, бігова доріжка, велотренажер.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь