A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тростянецька селищна об'єднана територіальна громада
Вінницька область, Тростянецький район

Служба у справах дітей


Рєзнікова Вікторія Володимирівна

 начальник служби

Контактний телефон: (04343) 2-24-85

    Електронна пошта:ssdtrostotg@ukr.net

 

Адреса служби: смт Тростянець, вул. Шкільна,1

Графік роботи :

понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00

п’ятниця — з 8.00 до 16.00

перерва: з 12.00 до 12.45

вихідний: субота, неділя

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     Додаток

                                                                                                                                                                                         до рішення 17 сесії 7 скликання

                                                                                                                                                                                                                                            від 24 січня 2019 року                                                                                                                                     

                               

                                                                               П О Л О Ж Е Н Н Я

   про Службу у справах дітей Тростянецької селищної ради

 

                                                                          1. Загальні положення

1.1. Служба у справах дітей Тростянецької селищної ради (далі - служба) є виконавчим органом Тростянецької селищної ради, утворюється рішенням сесії Тростянецької селищної ради і в межах Тростянецької об’єднаної територіальної громади забезпечує виконання покладених на службу завдань.

1.2. Найменування: 

Повне найменування - СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.

1.3. Скорочене найменування – ССД  ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.

1.4. Місце знаходження та юридична адреса: 24300, Україна, Вінницька область, селище міського типу Тростянець, вулиця Соборна, будинок 77.

Засновником, органом управління служби є Тростянецька селищна рада.

1.5. Юридична та фактична адреса Засновника: 24300, Україна, Вінницька область, селище міського типу Тростянець, вулиця Соборна, будинок 77. 

1.6. Служба є юридичною особою, має статус неприбуткової установи. Має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.

1.7. Служба підзвітна та підконтрольна Тростянецькій селищній раді, підпорядкована Тростянецькому селищному голові.

1.8. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним і Цивільним кодексами України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про освіту», «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», та іншими Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови Вінницької обласної державної адміністрації, наказами Департаменту молодіжної та соціальної політики Вінницької обласної державної адміністрації, наказами начальника Служби у справах дітей Вінницької обласної адміністрації, рішеннями селищної ради та виконавчого комітету селищної ради, розпорядженнями селищного голови, наказами начальника служби у справах дітей Тростянецької селищної ради, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

 

2. Основними завданнями служби є:

2.1 реалізація на території об’єднаної громади політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2.2 розроблення та здійснення самостійно або разом із відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм  власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

2.3 координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

2.4 забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми;

2.5 здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

2.6 ведення державної статистики щодо дітей;

2.7 ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів;

2.8 надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

2.9 підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2.10 визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території селищної ради становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

3. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

3.1 організовує розроблення   і  здійснення  на  території громади заходів,  спрямованих на поліпшення становища дітей,  їх фізичного,  інтелектуального  і духовного розвитку,  запобігання дитячій бездоглядності та  безпритульності,  запобігання  вчиненню дітьми правопорушень;

3.2 надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності,  громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну,  методичну та консультаційну допомогу у  вирішенні  питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

3.3  оформляє документи на влаштування  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку,  піклування;

3.4 подає пропозиції до проектів регіональних програм,  планів і прогнозів у  частині  соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

3.5 забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства  щодо  соціального  захисту  дітей  і запобігання вчиненню ними правопорушень;

3.6 здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних  виховних  установах  Державної кримінально-виконавчої служби,  дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування,  у  сім»ях  опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім»ях;

3.7 разом  з  відповідними  структурними підрозділами місцевих органів  виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні  дослідження,   готує   статистичні   та інформаційні  матеріали  про  причини  і  умови  вчинення   дітьми правопорушень,  вивчає  і  поширює  міжнародний  досвід  з  питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

3.8 надає організаційну і  методичну  допомогу  притулкам  для дітей,   центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним  центрам  (дитячі  містечка), здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;

3.9 організовує  і  проводить  разом  з  іншими  відділами селищної ради,   уповноваженими   підрозділами органів  Національної  поліції  заходи  щодо  соціального  захисту дітей,  виявлення  причин,  що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

3.10 розробляє  і  подає  на  розгляд селищної ради  пропозиції  стосовно бюджетних  асигнувань  на  виконання  програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей,  спрямованої на подолання  дитячої  бездоглядності  та  безпритульності,  а  також утримання підпорядкованих  їй  закладів  соціального  захисту  для дітей;

3.11 веде  облік  дітей,  які  опинилися  у  складних життєвих обставинах,  дітей-сиріт  та  дітей,   позбавлених   батьківського піклування,  усиновлених,  влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків  сімейного  типу  та  соціально-реабілітаційних   центрів (дитячих містечок);

3.12 надає  потенційним  усиновлювачам,  опікунам, піклувальникам,  батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на  відвідування  закладів  з  метою  налагодження  психологічного контакту з дитиною;

3.13 готує  акт  обстеження  умов проживання дитини та опис її майна,  а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

3.14 проводить  перевірку  умов проживання і виховання дітей у сім»ях опікунів,  піклувальників за окремо складеним графіком, але не  рідше ніж раз на рік,  крім першої перевірки,  яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

3.15 готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім»ях та дитячих будинках сімейного типу;

3.16 бере  участь  у  процесі  вибуття  дітей  із закладів для дітей-сиріт та дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  та закладів  соціального  захисту  для  дітей  у сім»ї усиновлювачів, опікунів,  піклувальників,  до дитячих  будинків  сімейного  типу, прийомних сімей;

3.17 готує   та  подає  в  установленому  порядку  статистичну звітність;

3.18 розглядає в установленому порядку звернення громадян;

3.19 розглядає звернення власника підприємства,  установи  або організації  усіх  форм  власності  та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

3.20 проводить інформаційно-роз»яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

3.21 здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

 

4. Служба має право:

4.1 приймати з питань, що належать до її компетенції рішення, які є обов»язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

4.2 отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

4.3 отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

4.4 звертатись до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

4.5 проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

4.6 порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім»ю та навчальні заклади;

4.7 влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  під опіку, піклування;

4.8 вести справи з опіки, піклування над дітьми;

4.9 перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у раз необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

4.10 представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

4.11 запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з»ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходи до усунення таких причин;

4.12 скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

4.13 проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

4.14 відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей;

5. Служба у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Тростянецької селищної ради, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.

6. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Тростянецьким селищним головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством.

 

7. Начальник служби:

7.1 здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань; 

7.2 призначає на посади і звільняє з посади працівників служби;

7.3 видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

7.4 подає на затвердження голові селищної ради кошторис та штатний розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

7.5 затверджує положення     про    структурні    підрозділи і функціональні обов'язки працівників служби;

  7.6 розпоряджається коштами  у  межах   затвердженого   кошторису служби.

 

8. Утримання    служби    здійснюється     відповідно     до законодавства.

8.1 Гранична чисельність,  фонд  оплати  праці працівників служби затверджуються  головою  селищної ради.

8.2 Матеріально-технічне забезпечення  служби  здійснює  селищна рада.

8.3 Кошторис та   штатний   розпис   служби   затверджуються    у встановленому    порядку    головою    селищної ради  в  межах  визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.

8.4 Фінансове обслуговування здійснюється відділом бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Тростянецької селищної ради.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь