A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тростянецька селищна об'єднана територіальна громада
Вінницька область, Тростянецький район

Відділ освіти, культури, медицини, молоді, спорту та соціального захисту

                                                       Шерстюк Тетяна Федорівна

                                                               начальник  відділу

 Контактний  телефон:  (04343) 2-24-85

     Електронна пошта:trostotg.vo@gmail.com

 

Прийом громадян: вівторок  з  8.00  год.  до  11.00 год.

                                                                        четвер    з  14.00 год. до  17.00 год.

 

Працівники відділу освіти,культури, медицини, молоді,спорту та соціального захисту

 

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові

1.

Заступник начальника

вакансія

2.

Головний  спеціаліст

Зіменко Наталія Петрівна

3.

Головний  спеціаліст

Колотілова Ніна Олександрівна

4.

Провідний спеціаліст

Максименюк Антоніна Андріївна

5.

Провідний спеціаліст

Саляк Олена Сергіївна

6.

Провідний спеціаліст

Майстренко Оксана Андріївна

7.

Провідний спеціаліст

Вакансія

    8.     Головний спеціаліст - юрисконсульт                                              Вакансія

 

                                       

Додаток

                                                                                               до рішення 14 сесії 7 скликання

                                                                                               від 21 грудня 2018 року №156

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти, культури, медицини, молоді, спорту

та соціального захисту Тростянецької селищної  ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Відділ з питань освіти, культури, медицини, молоді, спорту та соціального захисту Тростянецької селищної ради є структурним підрозділом виконавчого комітету Тростянецької селищної ради, метою діяльності якого є забезпечення реалізації державної політики в сфері освіти, культури, молоді, спорту та соціального захисту на території Тростянецької селищної об’єднаної територіальної громади (далі – Тростянецька ОТГ).

2. Відділ підзвітний і підконтрольний Тростянецькій селищній раді, підпорядкований виконавчому комітету Тростянецької селищної ради та селищному голові, в межах передбачених чинним законодавством.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, актами Міністерства культури, соціальної політики, молоді та спорту, іншими нормативними документами органів державної влади і місцевого самоврядування, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови та даним Положенням.

4. Відділ є юридичною особою публічного права, веде самостійний баланс, має право відкривати бюджетні реєстраційні рахунки в установах Державного казначейської служби  України, у межах своїх повноважень укладати угоди від свого імені угоди з юридичними та фізичними особами, мати майнові та немайнові права, нести зобов’язання. Відділ має печатку із зображенням Державного герба України і власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи публічного права.

5. Повне найменування відділу: «Відділ освіти, культури, медицини, молоді, спорту та соціального захисту Тростянецької селищної  ради».

Юридична адреса закладу: 24300, Вінницька область, смт. Тростянець, вул. Соборна, буд. 77.

6. Відділ фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету.

7. Гранична чисельність, фонд оплати прані працівників відділу та видатки на його утримання встановлюються селищною радою.

8. Структура, штатний розпис та кошторис відділу затверджуються селищною радою.

 

ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МЕДИЦИНИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 

 

Відділ здійснює такі основні повноваження:

 

2.1. З питань освіти:

2.1.1.Здійснює управління  дошкільними, загальноосвітніми, позашкільними навчальними закладами, розташованими на території Тростянецької ОТГ.

2.1.2.Організовує  в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді.

2.1.3.Вносить пропозиції щодо  організації  безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів.

2.1.4.Організовує  у межах своїх повноважень харчування дітей у закладах освіти за  рахунок місцевого бюджету.

2.1.5.Координує роботу, пов'язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів.

2.1.6.Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в закладах дошкільної, загальної середньої освіти.

2.1.7.Сприяє  запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах дошкільних, загальної середньої освіти.

2.1.8.Координує та контролює підготовку закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

2.1.9.Організовує матеріально-технічне забезпечення закладів дошкільної, загальної середньої та, позашкільних освіти: введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням технічними засобами навчання, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.

2.1.10.Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування,  сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів та установ  освіти,  які перебувають  у комунальній власності Тростянецкої ОТГ, аналізує їх використання.  Контролює залучення коштів підприємств,   установ,   організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.

2.1.11.Здійснює заходи, спрямовані на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, талановитої молоді; організацію проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді.

2.1.12.Сприяє навчально-методичному забезпеченню закладів освіти.

2.1.13.Забезпечує  в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створює належні умови для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впроваджує  в практику освітні та наукові програми відродження і  розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України.

2.1.14.Вносить пропозиції до виконавчого комітету про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості.

2.1.15.Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету про організацію навчання, харчування для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання (у тому числі - й індивідуальне) та виховання у закладах освіти.

2.1.16.Сприяє розвитку мережі закладів освіти на території громади, вносить в установленому порядку пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації закладів освіти, створення освітніх округів тощо; сприяє  їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально технічному забезпеченню.

2.1.17.Здійснює моніторинг дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

2.1.18.Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження  працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів освіти.

 

2.2. З питань культури:

2.2.1. Організовує роботу з реалізації державної політики в сфері культури та мистецтв, збереження культурної спадщини, розвитку української національної культури, фольклору, традицій та свят.

2.2.2. Координує діяльність установ культури, які не відносяться до комунальної власності і здійснює контроль за їх діяльністю.

2.2.3. Розробляє пропозиції виконкому селищної ради з проблем культури, від імені виконкому забезпечує виконання рішень виконкому селищної ради з даних питань.

2.2.4. Організовує і проводить свята, огляди, фестивалі творчості, вживає заходів щодо підтримки обдарованих дітей, а також дітей, що потребують соціальної допомоги і реабілітації, дітей з обмеженими фізичними можливостями.

2.2.5. Проводить роботу по розвитку доброчинної діяльності підприємств, громадських організацій, комерційних структур, окремих громадян у відношенні до культури, мистецтва.

2.2.6. Організовує виконання інших доручень керівництва ОТГ та виконкому.

2.3. З питань медицини:

2.3.1. Забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров’я,

державних стандартів, критерії в та вимог, спрямованих на додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, вимог Державних стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій, підвищення якості надання медичних послуг, збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення. Нормативна і програмна підтримка закладів, установ і підприємств зазначеної сфери.

2.3.2. Забезпечення діяльності і організація фінансування закладів, установ, організацій і підприємств сфери охорони здоров’я, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади. Прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою.

2.3.3. Координація діяльності закладів, установ та підприємств сфери охорони здоров’я усіх форм власності, розташованих на території громади. Забезпечення взаємодії закладів, установ, організацій і підприємств зазначеної сфери з органами державної влади, профспілками, іншими недержавними і громадськими організаціями.

2.3.4. Участь у формуванні і реалізації кадрової політики у сфері охорони здоров’я в інтересах територіальної громади.

2.3.5. Підготовка проектів розпорядчих актів виконавчих органів, голови ОТГ, в т.ч. нормативного характеру.

2.3.6. Здійснення розгляду звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу за встановленим графіком;

2.3.7. Здійснення інших повноважень, покладених на Відділ відповідно до чинного законодавства.

2.3.8. Забезпечення надання в межах виділеного фінансування доступного і безкоштовного медичного обслуговування на території ОТГ.

2.3.9. Сприяння розвитку усіх видів медичного обслуговування, удосконаленню мережі лікувальних закладів усіх форм власності, підготовка пропозицій щодо визначення потреби при формуванні замовлень на кадри для цих закладів, укладання договорів на підготовку фахівців; участь в організації роботи з удосконалення кваліфікації кадрів.

2.3.10. Сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров’я та інших об’єднань громадян.

2.3.11. Контроль в установленому порядку за підготовкою до державної акредитації комунальних закладів охорони здоров’я.

2.3.12. Контроль за забезпеченням відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення.

2.3.13. Аналіз стану охорони здоров’я в ОТГ, визначення тенденцій і перспектив розвитку сфери охорони здоров’я.

2.3.14. Внесення у встановленому порядку пропозицій по відкриттю, створенню,реорганізації і ліквідації закладів, установ і підприємств охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади.

2.3.15. Участь у перевірках підприємств, закладів, установ і організацій сфери охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади у встановленому законом порядку.

2.3.16. Організація та здійснення медико-санітарного забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.3.17. Керівництво діяльністю, координація і контроль за роботою закладів охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади.

2.3.18. Участь у підготовці у встановленому порядку пропозицій щодо кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, закладів, установ і організацій сфери охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади.

2.3.19. Прийом, аналіз та оцінка звітів про роботу керівників закладів, установ та організацій сфери охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади .

2.3.20. Здійснення контролю за своєчасністю підвищення кваліфікації та проходженням атестації працівників сфери охорони здоров’я.

2.3.21. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства України.

 

2.4. З питань молоді та спорту:

2.4.1. Забезпечує реалізацію політики селищної ради з питань молоді та спорту.

2.4.2.Забезпечує контроль за виконанням програм спрямованих на забезпечення розвитку фізичної культури та спорту.

2.4.3. Сприяє розвитку видів спорту, визнаних в Україні.

2.4.4.Сприяє громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту.

2.4.5. Організовує і проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, залучає їх до занять фізичною культурою та спортом, проводить роботу по забезпеченню пропаганди здорового способу життя.

2.4.6. Вживає у межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового та тверезого способу життя, протидіє поширенню соціально-небезпечних явищ та шкідливих звичок у дитячому та молодіжному середовищі.

2.4.7. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу, пропагандистку роботу, семінари та тренінги з питань, що належать до його компетенції.

2.4.8. Здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції.

2.4.9. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

 

2.4. З питань соціального захисту:

2.4.1. Забезпечує реалізацію державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім’ї, попередження насильства в сім’ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;

2.4.2. Здійснює соціальний супровід сімей, які опинились в складних життєвих обставинах.

2.4.3. Веде облік соціально незахищених категорій дітей.

2.4.4.Координує зусилля органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та організації роботи щодо запобігання бездоглядності правопорушень серед них

2.4.5.Разом з правоохоронними органами та громадськими організаціями організовує роботу по протидії правопорушень в ОТГ, боротьби з алкоголізмом та наркоманією.

2.4.6. Проводить засідання опікунської ради.

2.4.7.Сприяє створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури.

2.4.8. Розглядає звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги.

2.5. Відділ здійснює інші повноваження, передбачені нормативно-правовими актами та розпорядженнями селищного голови.

 

ІІІ. ПОКЛАДЕННЯ НА ВІДДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ, ЩО НЕ НАЛЕЖАТЬ АБО ВИХОДЯТЬ ЗА МЕЖІ ЙОГО КОМПЕТЕНЦІЇ, НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ.

 

IV. ПРАВА ВІДДІЛУ ТА ЙОГО ПРАЦІВНИКІВ, ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

4.1.Відділ має право:

4.1.1. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення організації роботи Відділу.

4.1.2. Перевіряти дотримання законності структурними підрозділами селищної ради, контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог чинного законодавства.

4.1.3. Робити запити та в установленому порядку одержувати від посадових осіб селищної ради  матеріали з питань компетенції Відділу.

4.1.4. Залучати інших спеціалістів селищної ради до підготовки проектів актів, інших документів, а також розроблення та здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань.

4.1.5. Брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться у Тростянецькій селищній раді із питань, які належать до компетенції Відділу.

 

4.2. Працівники Відділу мають право:

4.2.1.Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

4.2.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

4.2.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

4.2.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

4.2.5. На соціальний і правовий захист.

4.2.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

4.2.7.Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

4.2.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

4.3. Працівники Відділу зобов'язані:

4.3.1.Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

4.3.2.Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбай­ливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

4.3.3.Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов'язків.

4.3.4.Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

4.3.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого по­рядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі.

Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємо­відносинах із співробітниками та відвідувачами.

4.3.6. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

4.3.7. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

4.3.8. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

4.3.9. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

4.3.10. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

4.3.11. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

4.3.12. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

4.3.13. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

4.3.14. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування).

4.3.15. Працівники виконують й інші обов'язки відповідно до чинного законо­давства України.

4.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

4.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

4.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового ста­новища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вва­жаються корупційними.

4.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об'єднання громадян або конкретної особи.

4.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв'язку зі своєю службовою діяльністю.

4.4.5. Брати участь у страйках.

 

 

V. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

 

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою в порядку визначеному законодавством.

5.2. Начальник Відділу:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу.

5.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.2.3. Діє без доручення від імені Відділу, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами.

5.2.4. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

5.2.5. Затверджує посадові інструкції працівників Відділу та визначає ступінь їх відповідальності.

5.2.6. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням Відділу.

5.2.7. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

 

VI. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ

 

6.1. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства.

6.2. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ УПРАВЛІННЯ

 

7.1. Начальник і працівники Відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань та функцій згідно з законодавством.

7.2. Працівник відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів чи свободи громадянина, підприємства, установи, організації, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

7.3. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

VIII. ВЗАЄМОДІЯ ВІДДІЛУ

 

8.1. Під час своєї діяльності відділ взаємодіє із структурними підрозділами селищної ради, іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності в межах повноважень, передбачених цим Положенням.

 

IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

9.1. Керівництво Відділу створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

9.2. Ліквідація і реорганізація відділу проводиться Тростянецькою селищною радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 

Секретар селищної ради                                  Н.П.Вдовиченко                                 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь