A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тростянецька селищна об'єднана територіальна громада
Вінницька область, Тростянецький район

Відділ промоції, комунікації та грантової діяльності

Савченко Тетяна Миколаївна

начальник відділу

Контактний  телефон:  (04343) 2-24-85

Електронна пошта:viddilpromocii@ukr.net

Працівники відділу промоції, комунікації та грантової діяльності 

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові

 

1

Головний спеціаліст

 

 

2

Інспектор

Білоус Лариса Андріївна

 

 

Додаток

                                                                                                     до рішення 14 сесії 7 скликання

                                                                                                        від 21 грудня 2018 року №157

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ промоції, комунікації та грантової діяльності Тростянецької селищної ради

 

1. Загальні положення

 

Відділ промоцій, комунікації та грантової діяльності Тростянецької селищної ради (далі - Відділ) є виконавчим органом  селищної ради, підзвітним і підконтрольним раді, підпорядкованим селищному голові, секретарю селищної ради, заступнику селищного голови, які координують діяльність відділу відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.       

 Відділ здійснює свою діяльність відповідно до цього Положення.

В своїй діяльності відділ  керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Кодексом законів про працю України, іншими законами, Постановами Верховної Ради і Кабінету Міністрів України,  розпорядженнями селищного голови, а також цим Положенням.

Чисельність працівників  відділу затверджується  сесією   селищної ради згідно  штатного розпису.

 

2. Основні завдання відділу

Відділ відповідно до повноважень виконує такі завдання:

2.1. Формування позитивного іміджу об’єднаної  територіальної громади (далі  – ОТГ), її популяризація в інформаційному просторі;

2.2. Забезпечення активної  інформаційної політики у ЗМІ, веб-ресурсах та соціальних мережах;

2.3. Реалізації інформаційно-промоційної політики  у сфері інформації;

2.4. Створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства в об`єднаній громаді, участі громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної політики;

2.5. Впровадження ефективних механізмів комунікацій між селищною радою та інститутами громадянського суспільства;

2.6.   Інформаційно-аналітичний та ідеологічний супровід діяльності селищної ради;

2.7.  Аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у громаді;

2.8. Забезпечення прав національних меншин та права громадян на свободу світогляду і віросповідання;

2.9.Сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації;

2.10. Сприяння   в забезпеченні взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями;

2.11.Здійснення організаційно-правового забезпечення діяльності Громадської ради при селищній раді ОТГ;

2.12.Організовує разом з іншими структурними підрозділами селищної ради публічних заходів  за участі представників інститутів громадянського суспільства та політичних партій;

2.13.Координує та надає методичну підтримку взаємодії структурних підрозділів селищної ради з представниками інститутів громадянського суспільства;

2.14.Забезпечує підготовку та проведення разом з іншими структурними підрозділами селищної ради  публічних громадських обговорень;

2.15.Готує пропозиції щодо підтримки суспільно значимих громадських ініціатив в ОТГ;

2.16.Сприяє та забезпечує підготовку і проведення разом з іншими структурними підрозділами селищної ради семінарів, «круглих столів» з політико-правових питань, консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя, щодо шляхів розв’язання проблем і визначення перспектив розвитку громади, а також стосовно інших питань;

2.17.Здійснює підготовку, організацію та проведення офіційних заходів з відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам’ятних дат, історичних подій тощо та забезпечує участь керівництва селищної ради у цих заходах;

2.18.Забезпечує через засоби масової інформації та соціальні мережі відкритість у діяльності ОТГ;

2.19.Готує, розміщує та постійно оновлює матеріали для веб-сайту ОТГ та офіційної сторінки  в соціальних мережах;

2.20.Забезпечує інформаційне наповнення розділів офіційного веб-сайту ОТГ;

2.21.Готує власні матеріали для преси, організовує інтерв’ю з фахівцями з суспільно-актуальних питань, відповідає на публікації в пресі;

2.22.Проводить роботу з журналістами: готує і проводить прес- конференції, брифінги, організовує зустрічі з керівництвом та іншими спеціалістами;

2.23. Проводить роботу по розробці та виданню промоційної та сувенірної продукції, спрямованої на поширення знань про громаду, її історико-культурну спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо;

2.24. Залучення додаткових позабюджетних ресурсів на вирішення місцевих проблем у межах повноважень і способами, передбаченими Конституцією і законами України;

2.25.Організовує  підготовку та впровадження проектів місцевого розвитку відповідно до стратегічних документів громади;

2.26. Пошук  грантів, проектів, конкурсів.

 

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань

та в межах повноважень

 3.1 Аналізує діяльність інститутів громадянського суспільства в громаді.

 3.2.Готує пропозиції щодо здійснення селищною радою заходів з метою створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства в громаді, їх залучення до формування та реалізації державної і регіональної політики.

 3.3. Спільно з іншими структурними підрозділами селищної ради організовує публічні заходи  за участю представників інститутів громадянського суспільства.

3.4. Спільно з іншими структурними підрозділами селищної ради проводить консультації з громадськістю, зокрема публічні громадські обговорення.

3.5. Узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю, сприяє врахуванню громадської  думки  під  час  прийняття  рішень .

3.6.Сприяє роботі громадської ради при Тростянецькій селищній раді  ОТГ.

3.7.Організовує вивчення громадської думки щодо діяльності громади, проблемних питань , готує пропозиції за результатами відповідних досліджень.

3.8. Готує пропозиції щодо підтримки суспільно значущих громадських ініціатив в громаді.

3.9.Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в громаді.

3.10.Надає методичну допомогу іншим структурним підрозділам селищної ради з питань, що належать до його компетенції.

 3.11.Бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації щодо діяльності голови ОТГ, а також сприяє їх поширенню, організовує брифінги та прес-конференції за участю керівництва ОТГ.

 3.12.Бере участь в організації та проведенні офіційних заходів з відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам’ятних дат, історичних подій тощо.

 3.13. Готує та розміщує, у межах компетенції, інформаційні матеріали на офіційному веб-сайті Тростянецької ОТГ.

 3.14.Бере участь у підготовці та поширенні матеріалів для засобів масової інформації з питань, що належать до його компетенції.

 3.15.Сприяє реалізації державної політики у сфері інформації, вживає заходів щодо забезпечення розвитку та функціонування української мови в інформаційній та видавничій сферах громади.

3.16.Сприяє безперешкодній діяльності засобів масової інформації усіх форм власності та утвердженню свободи слова.

3.17. Проводить аналіз та узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі району шляхом моніторингу засобів масової інформації.

3.18.Сприяє висвітленню засобами масової інформації діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, центральних та місцевих органів виконавчої влади.

3.19.Вивчає релігійну ситуацію та процеси, що відбуваються у релігійному середовищі району, готує і подає відповідні інформаційні матеріали на розгляд керівника апарату райдержадміністрації.

 3.20.Здійснює інформаційне наповнення та технічне забезпечення офіційного веб-сайту ОТГ.

3.21.Координує виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» структурними підрозділами селищної ради.

3.22. Розробляє проекти нормативних актів з питань, що належать  компетенції відділу.

3.23. Координує діяльність по розробці, написанню проектів для участі в конкурсах, грантових програмах.

3.24. Надає методичну, інформаційну, організаційну допомогу управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам селищної  ради, комунальним підприємствам, а також в межах своєї компетенції забезпечує підготовку та написання програм, проектів, реалізація яких передбачається за рахунок додатково залучених коштів грантових програм в т.ч. в рамках програм та ініціатив Європейського Союзу та інших програм міжнародної технічної допомоги.

3.25. Здійснює контроль по реалізації таких проектів.

3.26. Виконує інші функції, що випливають з покладених  на нього завдань.

 

4. Покладення на відділ обов'язків, що не належать, або виходять за межі його компетенції, не допускається.

 

5. Права відділу та його працівників, обов’язки працівників відділу

5.1. Відділ має право:

5.1.1. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення організації роботи відділу;

5.1.2. Робити запити та в установленому порядку одержувати від посадових осіб селищної ради  матеріали з питань компетенції відділу;

5.1.3. Залучати інших спеціалістів селищної ради до підготовки проектів актів, інших документів, а також розроблення та здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань;

5.1.4. Брати участь у  заходах, що проводяться в селищній раді, скликати наради з питань, що належать до його компетенції;

5.1.5.Використовувати системи зв’язку і комунікації районної державної адміністрації;

5.2. Працівники Відділу мають право:

5.2.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України;

5.2.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

5.2.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи;

5.2.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

5.2.5. На соціальний і правовий захист;

5.2.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

5.2.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;

5.2.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

5.3. Працівники Відділу зобов'язані:

 

5.3.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України;

5.3.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбай­ливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів;

5.3.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов'язків;

5.3.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян;

5.3.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого по­рядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі;

Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємо­відносинах із співробітниками та відвідувачами;

5.3.6. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина;

5.3.7. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію;

5.3.8. Проявляти ініціативність, творчість у роботі;

5.3.9. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування;

5.3.10. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів;

5.3.11. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню;

5.3.12. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави;

5.3.13. Проходити атестацію, як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства;

5.3.14. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування);

5.3.15. Працівники виконують й інші обов'язки відповідно до чинного законо­давства України.

 

5.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

 

5.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України;

5.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового ста­новища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вва­жаються корупційними;

5.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об'єднання громадян або конкретної особи;

5.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв'язку зі своєю службовою діяльністю;

5.5.5. Брати участь у страйках.

 

6.  Керівництво відділу.

 

6.1. Відділ  очолює начальник відділу, який призначається та звільнюється з посади селищним головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

6.2. Розподіл обов'язків між працівниками відділу здійснює начальник відділу  за погодженням з головою селищної ради.

6.3. Кваліфікація та компетенція, зокрема, конкретні обов’язки та права начальника відділу визначаються цим Положенням.

6.4. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований селищному голові.

6.5. Начальник відділу забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на Відділ завдань та доручень керівництва Тростянецької селищної ради

6.6.Розробляє та подає на затвердження Положення про відділ.

6.7.Розробляє посадові інструкції на посаду кожного працівника відділу і подає їх на затвердження в установленому порядку .

6.8.Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи селищної ради.

6.9.Визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками, аналізує результати роботи.

6.10.Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

6.11.Звітує перед головою ОТГ про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.

6.12.Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

6.13.Вносить пропозиції керівництву селищної ради щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності та заохочення  працівників відділу.

6.14.Здійснює інші повноваження, що випливають з покладених на відділ завдань.

6.15. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника Відділу:

- повна вища освіта відповідного напрямку за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра.

- стаж роботи за фахом на державній службі та в органах місцевого самоврядування не менше 3 років, або стаж роботи в інших сферах управління не менше 5 років.

6.16. У разі тимчасової відсутності начальника відділу (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) – виконання його обов’язків покладається відповідно до розпорядження селищного голови.

6.17.Начальник Відділу здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Відділ, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями Тростянецької селищної ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови.

 

7.Відповідальність

7.1. Начальник і працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій згідно з законодавством.

7.2. Працівник відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів чи свободи громадянина, підприємства, установи, організації, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

7.3. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

8. Взаємодія відділу

8.1. Під час своєї діяльності відділ взаємодіє із структурними підрозділами селищної ради, іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, інститутами громадянського суспільства, політичними партіями, в межах повноважень, передбачених цим Положенням.

9. Прикінцеві положення.

 

9.1. Відділ утримується за рахунок бюджету селищної ради.

9.2. Керівництво селищної ради створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

9.3.  Ліквідація і реорганізація відділу проводиться Тростянецькою селищною радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 

 

Секретар селищної ради                                   Н.П. Вдовиченко

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь