Тростянецька селищна територіальна громада
Вінницька область, Гайсинський район

Гордіївка

 

У сиву давнину на території великого горба , що має форму усіченої сідловини , оточеного на південь річкою Буртою, а на північний схід –глибокими яругами   ( за 40-50 метрів на північний схід від третьої сотні с.Гордіївки) стояло велике укрупнене городище « Арарат ».

           Високі земляні вали з дерев'яною огорожею в кілька рядів з баштами для гармат захищали населення городища від наскоків войовничих племен, які густо населяли південь України.

         Городище « Арарат» було дощенту зруйноване в 1334 році військом князя Ольгарда Литовського.

        Приблизно наприкінці XIVстоліття на місці , де зараз у селі розташовані адмінприміщення і школа , з'явились невідомі поселенці й почали будувати оселі  понад ставом і річкою Буртою на рівній площині , оточеній з усіх боків природніми укріпленнями : скелястими урвищами, водою, непрохідними очеретами і болотами.

        Збереглися два перекази про саме походження назви села « Гордіївка » Кажуть, що перші переселенці , знаючи про існування городища « Арарат» , назвали місце свого житла спочатку « Городищем » , а потім « Городовим », а ще пізніше –«Гордіївкою ».

        Є легенда і про те, що першим поселився тут якийсь козак Гордій, по прізвищу « Шпак ». Поблизу цього поселення проходила стародавня військовотранзитна дорога, яка йшла з Тульчина  в бік Одеси.  Цією дорогою користувались чумаки, які їздили нею в Одесу по сіль. Одному з чумаків сподобалась ця місцевість, де зараз село Гордіївка. Цього чумака звали Гордій, а прізвище його було « Шпак ». Він поселився біля цієї військової дороги. Через деякий час поблизу нього стали селитися інші люди. І це невелике поселення вони назвали Гордіївкою ,а головну вулицю, яка проходила через їхнє село, було названо  « Шпаків шлях».

         Істотно відомо лише те, що предки гордівчан були під владою литовських князів, бо як видно з літописів 1386 рік територія колишнього Ольгопільського повіту входила до складу володінь Литовського князівства.

На початку XVІстоліття  Гордіївка вже нараховувала до 100 господарств і мала величезні масиви незайманої землі, більше 150 гектарів водяної площі й біля 100 гектарів левадів та очеретів. Вся теперішня низовина, що тягнеться від млина аж до Мазурових левадів, а також там, де зараз Гордіївські левади, що  тягнуться до села В.Стратіївка, була під водою і очеретами , глибина ж в окремих місцях тут сягала 8 метрів.  Навколо села були великі ліси :                   « Черемошне», « Миндерів », « Калітич », « Дубки ».

                        Гордіївка , (як видно з літописів ) є свідком великого побоїща між військом Богдана Хмельницького і польським військом коронного гетьмана Калиновського, яке відбувалося в 1652 році ( Батожська битва). Між селом Четвертинівкою ( тодішня назва села – містечко Батог ) і Гордіївкою, як говориться в літописах, гетьман Калиновський в цьому побоїщі втратив біля 20000 жовнірів. Свідчать про це і великі кургани, що збереглися до нашого часу і де поховано забитих. Кургани ці височаться по дорозі з с. Четвертинівки до с. Баланівки і до с. Соболівки.

      На правому березі річки Південного Бугу за пів кілометра від  села знайдено унікальну пам'ятку археології – могильник епохи бронзи, подібних якому є дуже мало в Європі. Дослідження на могильнику проводилося працівниками  Вінницького обласного краєзнавчого музею та комплексною експедицією інституту археології Національної академії наук . Розкопками зафіксовано 40 курганів ранньої  і пізньої бронзи , які і складали єдиний могильник. Дослідження 40 курганів  дало можливість встановити поховальний обряд.

      Під час розкопок ранніх поховань археологи зіткнулися з надзвичайно цікавою проблемою. У ранніх похованнях могильника не виявлено жодного предмета , який можна було б віднести до чоловічого інвентаря. Більшість інвентаря із цих поховань це жіночі прикраси, шпильки, браслети, підвіски, намисто, а також зброя.

       У пізнішій групі поховань знайдено бронзові наконечники стріл, меч, предмети кінської збруї, що швидше всього належали чоловікам, а не жінкам. Серед знахідок у Гордіївському могильнику є в невеликій кількості знаряддя праці. Найбільшу категорію тут складають бронзові ножі.

     Всього у Гордіївському могильнику виділяється 6 форм керамічного посуду : вази, кубки, черпаки, миски, чаші, горнятка.

       В середині XVIІ століття с. Гордіївка мала вже біля 300 дворів.

      В 1780році земля цього села переходить у володіння графа Сабанського, який в цьому ж році будує фільварок ( на місці, де зараз подвір'я колишнього колгоспу « Дружба »)

        Село Гордіївка в 1880 році була недовгий час волосним селом  і тоді ще відчутнішою стала для селян присутність в селі царських чиновників : пристава, старшини , поліцейських. Уже на початку 1900- х років переважна більшість господарств с. Гордіївки мала не більше як по 1,5 десятин землі.

       Визначне місце в історії і житті села Гордіївка займала в дореволюційний період церква. Будівля церкви була розташована в центрі села. Перша церква була дерев'яною  і побудована в 1775 році. В 1814 році вона згоріла. На цьому ж місті почалось в 1820 році будівництво кам’яної будівлі церкви на кошти селян. Будівництво її було закінчено в 1832 році. В 1858 році збудована кам'яна дзвіниця .

       Школи в селі  до цього часу не було.  Лише в  1861 році було побудовано біля церкви приміщення церковно- приходської двохрічної школи. Роль вчителя виконував  дяк. Йому платили 3 карбованці на місяць.  Навчав він у школі слов'янського письма і молитов.

       В 1910 році в селі Гордіївка було збудовано шкільне приміщення земської 4-х річної однокласної школи, яка в 1911 розпочала свою діяльність.

      В дореволюційний час в селі ні лікаря , ні медпункту не було зовсім. Найближча лікарня була в Тростянці, за 9 км. від села.

      На все село виписувалось дві газети, годинники були тільки в попа , пана з фільварку і «ходики » у двох багатіїв. Швацька ж машинка була тільки в одного «статечного » господаря , що вчив свою доньку на білошвейку.

      Після повалення царизму і поміщицько- капіталістичного ладу в Росії в 1917 році революційна хвиля швидко докотилася і до села Гордіївки.

       Старосту село і всіх інших царських урядовців скинули, влада перейшла в селі до рук ревкому. Управитель панської економії втік.

В 1917 році, коли управителя не стало, із села Тростянчика приходили деякі люди розграбувати економію. Але громадськість села на чолі з Мазуром К., Петришиним М.М., Сандулом Я.І., Довгань Л. не допустили розграбування бувшої економії, яка стала громадським майном села Гордіївки.

В 1929 році на місці бувшої економії був створений колгосп.

        Всі будівлі пана Сабанського і земля були віддані селянам. Для захисту інтересів селян- бідняків був створений комнезам. Весною 1918 року селяни почали ділити панську землю , якої було у нього в межах села Гордіївка до 700 гектарів. Розподіл землі проводився з розрахунку 0,5 гектара на кожного члена сім'ї  селянина. З цією метою були обрані землеміри.

       Приватні корчми, лавочки були закриті, а комнезам організував кооператив, який кооперував селян необхідними сільськогосподарськими знаряддями і товарами. Першим працівником кооперативу був Мазур С.

         Восени , в листопаді, 1929 року в колгосп об'єдналися найбідніші селяни. Всього вступило в колгосп спочатку 35 одноосібників - господарів. Господарство їхнє було розташоване на місці економії пана Сабанського . Колгосп мав  назву «3-й вирішальний»,

Головою його був двадцятип'ятитисячник - робітник з Донбасу Воробйов.

       Рішенням зборів колгоспників було проведено і «розкуркулювання». В «куркулів» було забрано майно, яке розподілили між бідняками, а також сільськогосподарський інвентар, який був переданий в колгосп.

       В колгоспі спочатку було всього 14 коней, декілька плугів та декілька жаток. 

       В 1932 році в колгоспі працювало вже  2 трактори « Фордзони» , трактористами яких були Палій Ісак Арсеньович, Кучер Яків Павлович, Мазур Яків Микитович, а з  1934 року Дяченко Федір Харлампійович, Мазур Дмитро Сергійович, Довгань Андрій Гаврилович і Западнюк Федір Пилипович.

       В 1934 році колгосп «3-й вирішальний» об’єднував більше 300 одноосібних господарств.

        З вступом в колгосп решти одноосібних господарств в січні 1934 року було утворено другий колгосп, який мав назву « 1-го Травня ».

         В 1938 році були колективізовані всі 540 господарств села Гордіївки. В 1950 році ці два колгоспи об’єднались в одне господарство, яке володіло 2333 гектарами орної землі.

        Село почало будуватись. В 1935- 1936 роках побудовано сільмаг, склад- магазин для зерна , ферми для худоби. Люди будували будинки для себе. Всі діти колгоспників були охоплені навчанням.

        В селі була початкова школа / 1-4 класи/, а  семирічну освіту продовжували здобувати в Тростянці.

               Але мирне життя колгоспників перервала Друга світова війна. З 1941 року / липня місяця/ по 1944 рік / березень місяць/ село Гордіївка було окуповане окупантами- румунами. Господарство було зруйновано , тваринниці ферми- теж, земля запущена , забур’янена.

         Після визволення с.Гордіївки від окупантів колгоспники взялись за відбудову зруйнованого фашистами колгоспного господарства. В перший рік після визволення всі сільськогосподарські роботи в колгоспі виконували в ручну: сапали, лопатами копали, в запряжці плугів були корови, бо коней майже зовсім не було.

       У 1959 році три колгоспи : колгосп « 1 Травня »- села Гордіївка, колгосп      ім.Кірова - села Велика Стратіївка , колгосп ім. Сталіна села Митківка об’єднано в один під назвою «Дружба» . Головою колгоспу призначено Ревегу Павла Даниловича.   Центральною садибою стало село Гордіївка. Тут незабаром було збудовано два нові чотирирядні корівники. В 1961 році закінчено будівництво нового будинку культури на 250 місць. У 1963 році побудовано дитячий садок .

      Колгоспний автопарк поповнювався новими машинами. Голова колгоспу пересів із гужового транспорту ( брички ) на автомашину ГАЗ – 67 ( Бобик ).

       Невдовзі тракторний стан збагатився новими тракторами « Беларусь » , тяжкими  гусеничними  тракторами, самохідними комбайнами    « Колос »,        « Нива ».

      У 1969 році головою колгоспу « Дружба »  призначено Бойцуна Петра Арсенійовича. З його ініціативи у Гордіївці в 1971 році було збудовано свиновідгодівельний комплекс на 6 тис. голів свиней.

   Розваливши мур старого фільварку пана Сабанського, збудували новий двоповерховий будинок, де розмістилися контора колгоспу, сільська рада, поштове відділення .

      В лютому 1981 року був обраний на посаду голови правління колгоспу        « Дружба »  Жмудь Олексій Віталійович. В першу чергу для розбудови господарства було збудовано цегельний завод потужністю 5 мнл. цегли на рік. Потім завод з виготовлення залізобетонних виробів. І почалося справжнє будівництво на селі. Закуплено обладнання і збудовано цех по переробці молока. На фермі великої рогатої худоби виведене нове високопродуктивне стадо корів. Надої молока значно підвищилися.

       Неподалік від фермерських приміщень розмістився автомобільний парк. Пізніше було збудовано міні - м’ясокомбінат , де запрацював ковбасний цех та інші цехи з виготовлення копченостей. При м’ясокомбінаті зведено консервний цех.

       В село проведено газ, у житлові будинки подається вода. Господарством , побудовано у Гордіївці двоповерхову школу, торговий центр, котеджі для спеціалістів , нові приміщення ферми , тракторний стан, на річці Нетека заблищало дзеркало ставу, очищене від намулу. Збудовано дороги з твердим покриттям   .

        Колгосп  « Дружба »  в  1998 році отримав статус  « Племзаводу » , а в 2000 році – агрокооперативу приватних пайовиків ( АКПП )  « Племзавод          «  Дружба  ». У 2008 році частина пайовиків   приєдналися  до  підприємства ЗАТ « Зернопродукт» МХП, утворивши Гордіївську філію.  А частина пайовиків на основі своїх паїв створили ТОВ « Відродження С »,

     У 2020 році Гордіївську філію ПрАТ «Зернопродукт МХП » ліквідовано та приєднано до Бершадської філії ПрАТ  « Зернопродукт МХП».

    На території села функціонують Гордіївська ЗОШ І- ІІІ ст. , дитячий садок    « Дзвіночок», лікарська амбулаторія ЗПСМ , будинок культури , бібліотека .

   У школі є все необхідне для навчання та формування фізичного і духовного розвитку школярів : сучасні кабінети, спортивний зал, тренажерний зал,їдальня, актова зала, бібліотека та музей - кімната історії села. На території школи є спортивний майданчик , стадіон, який збудований у 2020 році .

     На території села  у 2020 році збудовано та  введено в експлуатацію новий водогін , проведено капітальний ремонт асфальтного покриття вулиці Центральна, збудовано тротуари, 2018-2020 проведено зовнішнє освітлення вулиць села .

  На території села діє  Свято- Дмитріївська церква, яку збудовано в 1832 році.

    У листопаді 2020 року село Гордіївка увійшло до складу Тростянецької селищної територіальної  громади.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних