A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тростянецька селищна територіальна громада
Вінницька область, Гайсинський район

Управління освіти, культури, туризму, молоді і спорту

 

Пунько Олена Дмитрівна

начальник  управління

Контактний  телефон:  (04343) 2-24-85

Електронна пошта: trostotg.vo@gmail.com

Сторінки у соціальній мережі Facebook: 

Управління освіти культури туризму молоді та спорту

 Відділ молоді спорту туризму та охорони історико-культурної спадщини

Тростянеччина туристична

Адреса управління: смт Тростянець, вул. Шкільна, буд. 1

Прийом громадян: вівторок  з  9.00  год.  до  10.00 год.

                                            четвер  з  14.00 год. до 15.00 год.

 

Графік роботи: щодня з 8.00 год. до 17.00 год.

                                   обідня перерва з 12.00 до 12.45 год.

 

                                   п'ятниця з 8.00 до 16.00 год. 

                                   0бідня перерва з 12.00 год. 13.00 год.

 

                                   Вихідні - субота, неділя.

 

Працівники управління освіти, культури, туризму, молоді і спорту

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові

  1

Заступник начальника управління

Жемчужнікова Тетяна Володимирівна

 

2

Головний  спеціаліст

Зіменко Наталія Петрівна

3

Головний  спеціаліст

Майстренко Оксана Андріївна

4

Головний  спеціаліст

Яковишина Наталія Миколаївна

5

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Торбахевич Галина Михайлівна

 

6

Провідний спеціаліст

Чернецька Людмила Музафарівна

7

Провідний спеціаліст

Шерстюк Тетяна Федорівна

 

Відділ молоді, спорту, туризму та охорони історико-культурної спадщини

2

1

Начальник відділу

Савченко Тетяна Миколаївна

2

Головний спеціаліст

Саляк Олена Сергіївна

 

Додаток 3

до рішення 1 сесії 8 скликання

від 25.11.2020 року № 13

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної ради

(нова редакція)

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної ради (далі Управління), є виконавчим органом Тростянецької селищної ради і в межах території громади забезпечує  виконання покладених на нього завдань.

2. Повне найменування: Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної  ради.

3. Юридична адреса Управління: 24300, Вінницька область, смт. Тростянець, вул. Шкільна, буд. 1.

4. Скорочена назва: Управління ОКТМС Тростянецької селищної ради.

5. Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної ради, підзвітне та підконтрольне Тростянецькій селищній раді, підпорядковане виконавчому комітету Тростянецької селищної ради та селищному голові, в межах передбачених чинним законодавством.

6. У структуру Управління входить Відділ молоді, спорту та охорони історико-культурної спадщини, що у своїй діяльності керується даним Положенням, є підконтрольним та підзвітним начальнику Управління.

7. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, актами Міністерства культури, туризму, молоді та спорту, іншими нормативними документами органів державної влади і місцевого самоврядування, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови та даним Положенням.

8. Основним завданням Управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, молоді та спорту, культури і туризму на території громади.

9. Управління є юридичною особою публічного права, веде самостійний баланс, має право відкривати бюджетні особові та реєстраційні рахунки в установах Державного казначейської служби  України, у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними та фізичними особами, мати майнові та немайнові права, нести зобов’язання. Управління має печатку із зображенням Державного герба України і власним найменуванням, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи публічного права.

10. Управління фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету.

11. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Управління та видатки на його утримання встановлюються селищною радою.

12. Структура, штатний розпис та кошторис Управління затверджуються селищною радою.

13. Посадові інструкції працівників Управління розробляються з урахуванням галузей, завдань, профілів, професійної компетентності посад в органах місцевого самоврядування.

14. Управління є головним розпорядником бюджетних коштів для підпорядкованих закладів освіти, культури, спорту, туризму.

15. Організовує та забезпечує на підставі плану діяльності та індикативних прогнозних показників бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди складання проекту кошторису та бюджетного запиту і подає їх місцевому фінансовому органу.

16. Отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у рішенні про місцевий бюджет; приймає рішення щодо делегування повноважень на виконання бюджетної програми розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, розподіляє та доводить до них у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань.

17. Затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, якщо інше не передбачено законодавством.

18. Розробляє та затверджує паспорти бюджетних програм і складає звіти про їх виконання, здійснює аналіз показників виконання бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), при цьому забезпечуючи: своєчасність затвердження паспортів бюджетних програм, достовірність і повноту інформації, що в них міститься; відповідність змісту паспортів бюджетних програм рішенням про місцевий бюджет  та розпису бюджету (крім випадків внесення змін до паспортів бюджетних програм у разі внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ), порядкам використання бюджетних коштів і правилам складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання.

19. Здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання  коштів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня у бюджетному процесі та здійснює відповідний контроль.

20. Забезпечує доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства та бюджетного  Кодексу.

 

ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1. Організовує виконання Конституції та законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, актів профільних міністерств, іншими нормативними документами органів державної влади і місцевого самоврядування, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови та здійснює контроль за їх реалізацією на території громади.
2. В установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання та передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
3. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.
4. Здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції.
5. Здійснює управління освітніми, фізкультурно-спортивними закладами, закладами культури і туризму, які перебувають у безпосередньому підпорядкуванні.
Аналізує стан та тенденції розвитку в галузі освіти, молоді та спорту, культури, туризму з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону вносить пропозиції до проекту місцевого бюджету.
6. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові селищної ради.

7. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку на території громади, підготовці звітів селищного голови для їх розгляду на сесії селищної ради.

8. В межах своїх повноважень проводить роботу щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впровадження та розвиток національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України.

9. Проводить моніторинг у сфері освіти, молоді та спорту, культури і туризму, готує та в установленому порядку подає відповідну статистичну звітність.  

10. Координує та контролює діяльність освітніх, фізкультурно-спортивних закладів, закладів культури і туризму, які належать до сфери управління Тростянецької селищної ради, організовує роботу з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення.

11. Визначає потреби, розробляє пропозиції щодо розвитку та удосконалення мережі закладів освіти, культури, фізкультурно-спортивних закладів, туризму, вживає заходів щодо координації та зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази.

12. Розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання закладів культури і туризму, фізкультурно-спортивних, закладів освіти комунальної власності та соціальний захист учасників освітнього процессу.

13. Розробляє та подає на розгляд сесії Тростянецької селищної ради пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення, проекти програм та заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, молоді, спорту, культури і туризму.

14. Роз'яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері освіти, молоді, спорту, культури, туризму та охорони культурної спадщини, провадить інформаційну, діяльність.

15. Укладає та припиняє дії контрактів з керівниками закладів освіти культури, туризму, спорту за рішенням засновника.

16. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення народних депутатів України, депутатів місцевої ради, звернення громадян.

17. Розглядає питання та в установленому порядку вносить  пропозиції щодо відзначення працівників освіти, молоді, спорту, культури і туризму державними нагородами, запровадження інших форм морального і матеріального стимулювання їх праці.

18. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування, виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

19. Координує та контроює розвиток різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, сприяє формуванню програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості,  виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснює  керівництва із зазначених питань.

20. Організовує оздоровлення, відпочинок і дозвілля дітей та молоді, сприяє розвитку фізичної культури та спорту.

21. Координує та контролює роботу закладів освіти щодо попередження насильства в сім’ї та у сфері протидії торгівлі людьми.

22. Проводить, в межах своїх повноважень, роботу щодо формування мережі закладів освіти: внесення в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх  округів.

23. Координує та контролює роботу закладів освіти з питань здобуття громадянами повної загальної  середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації рівних прав громадян України на освіту,  соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних та інших працівників закладів та установ освіти, молоді та спорту, культури і туризму.

24. Здійснює контроль за виконанням закладами освіти усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої  освіти.

25. Проводить атестацію педагогічних працівників і керівників закладів освіти, культури, фізкультуро-спортивних закладів усіх форм власності, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції.

26. Вживає заходів із забезпечення закладами освіти належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організації їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення, сприяння підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників, здійснює відповідний контроль з даних питань.

27.  Формує загальне замовлення на навчально-методичну літературу, бланків звітності та документів про освіту.

28. Організовує діяльність педагогічного патронажу в системі освіти.

29. Проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення таких заходів, як олімпіади, змагання,  конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інші заходи, спрямовані на підвищення  культурно-освітнього та фізичного рівня дітей і молоді.

30. Співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх.

31. Здійснює разом з органами охорони здоров’я загальний контроль за охороною здоров’я дітей і проведення оздоровчих заходів, створення безпечних умов для навчання і праці учасників освітнього процесу, вжиття заходів щодо утвердження здорового способу  життя у дитячому середовищі, проведення інформаційно- просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді.

32. Залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно- культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством.

33. Створює в межах  своїх повноважень умови для розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва;

34. Координує реалізацію міжнародних, регіональних проектів у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини.

35. Подає в установленому порядку пропозицій щодо удосконалення туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для суб'єктів, що провадять або забезпечують провадження туристичної діяльності об'єктів туристичної інфраструктури, залучення інвестицій для розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини, захисту об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження, дотримання режиму використання пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони.

36. Проводить роботу щодо організації та проведенні методичних і науково-практичних семінарів, конференцій, фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень.

37. Координує формування репертуару мистецьких колективів, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродження та розвитку народних художніх промислів, збереженню та відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, проведення роботи з фіксації, збереженню зразків національної нематеріальної культурної спадщини.

38. Сприяє роботі організацій, що функціонують у сфері культури, туризму  та охорони культурної спадщини, діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій.

39. Розробляє відповідні програми охорони культурної спадщини, книгорозповсюдження і книговидання, розвитку культури і туризму, краєзнавства у Тростянецькій громаді.

40. Подає, в установленому порядку, засновнику пропозиції щодо формування вектору розвитку громади у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини,  визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів, проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об'єктів культурної спадщини.

41. Проводить моніторинг та надає засновнику інформацію про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам'яток культурної спадщини.

42. Подає пропозиції щодо охорони пам'яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам'ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини» дозволів або з відхиленням від них.

43. Проводить роботу щодо можливості розвитку внутрішнього та іноземного туризму, провадження екскурсійної діяльності.

44. Забезпечує координацію та контролює роботу бібліотек громади. Сприяє поповненню бібліотечних фондів у тому числі за позабюджетні кошти.

44. Сприяє професійному росту працівників бібліотечної сфери шляхом забезпечення їх участі у курсовій перепідготовці, семінарах, практикумах.

45. Забезпечує, в межах визначених повноважень, реалізацію молодіжної, сімейної політики.

46. Сприяє діяльності громадських організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту.

47. Координує розвиток видів спорту, визнаних в Україні.

48. Організовує підготовку і проведення в громаді навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів.

49. Сприяє міжрегіональному, міжнародному співробітництву з питань дітей, молоді, фізичної культури та спорту, розвитку олімпійського руху.

50. Здійснює організацію і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств  населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

51. Порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань.

52. Комплектує склад збірних команд громади за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях районного,  обласного рівнів.

53. Здійснює контроль за діяльністю підвідомчих спортивних закладів.  

54. Здійснює контроль за ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.

55. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Управління, при ньому може утворюватися колегія у складі начальника (голова колегії), інших відповідальних працівників Управління, керівників підпорядкованих установ. До складу колегії можуть входити керівники органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Тростянецької селищної ради, а також висококваліфіковані спеціалісти.

56. Склад колегії затверджується  селищним головою за поданням Управління.

57. Рішення колегії, як правило, затверджується наказами начальника Управління.

58. При Управлінні може створюватися рада керівників закладів освіти, інші громадські ради, комісії з числа учасників освітнього процесу, представників громадськості.

 

ІІІ. ПРАВА УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Відповідно до визначених галузевих повноважень для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, Управління має право:

1. Одержувати у встановленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Тростянецької селищної ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів селищної ради підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками),  представників громадських об’єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв’язки з управліннями,  закладамиосвіти і науковими установами, міжнародними організаціями, фондами тощо.

3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи  селищної ради у галузі освіти,культури, молоді, фізичної культури та спорту, та туризму.

4. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

5. Скликати в установленому порядку наради, колегії, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

6. Представляти у встановленому порядку інтереси Управління в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.
 

ІV. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, ЙОГО ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ

1. Особа, яка призначається на посаду начальника Управління повинна володіти державною мовою, мати вищу освіту та стаж роботи в органах місцевого самоврядування чи на державній службі має бути не менше 3 років або стаж роботи в інших сферах на керівних посадах не менше 5 років.
2. Начальник Управління відповідно до покладених на Управління завдань:
2.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління.
2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Управління завдань, здійснення його повноважень, дотримання трудової дисципліни.
2.3. Видає в межах своєї компетенції накази, обов'язкові для виконання посадовими особами Управління, установами та закладами що знаходяться у безпосередньому підпорядкуванні та відносяться до комунальної власності, контролює їх виконання.
2.4. Подає на затвердження штатний розпис, кошторис видатків та доходів на утримання Управління.
2.5. Розглядає і затверджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи та баланси підвідомчих закладів та установ, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської і статистичної звітності.
2.6. Затверджує положення про структурні підрозділи Управління та посадові інструкції працівників Управління.
2.7. Подає селищному голові подання про призначення та звільнення з посади керівників закладів, що належать до сфери Управління.
2.8. Здійснює призначення на посади та звільняє з посад  керівників підпорядкованих комунальних установ, затверджує посадові обов'язки та контролює їх виконання, заохочує 2.9. та притягує до дисциплінарної відповідальності відповідно чинного законодавства.
Погоджує призначення та звільнення з посад працівників підпорядкованих комунальних закладів.
2.10. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання Управління.
2.11. Розпоряджається коштами, переданими правлінню з бюджету громади для фі­нансування витрат на, на утримання комунальних закладів, виконання програм у сфері освіти, культури, молоді та спорту Тростянецької селищної громади згідно затверджених у встановленому порядку кошторисів та здійснює контроль за використанням цих коштів.
2.12. Представляє Управління без доручень у взаємовідносинах із юридичними та фі­зичними особами.
2.13. Укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Управління, видає довіреності у встановленому законодавством порядку.
2.14. Відкриває і закриває рахунки в установах Державного казначейства України, має право першого підпису на банківських документах.
2.15. Контролює ведення діловодства, організовує збереження документації і майна Управління.
2.16. Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає у встановленому порядку звернення громадян.
2.17. Має право брати участь в засіданнях органів місцевого самоврядування та виступати на них з питань, що належать до компетенції Управління.
2.18. Інформує селищну раду про виконання її рішень, рішень виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови та висвітлює в межах компетенції свою діяльність у засобах масової інформації.

 

V. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

1. Працівники Управління мають право:
1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.
1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.
1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.
1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.
1.5. На соціальний і правовий захист.
1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.
1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.
1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.
2.    Працівники Управління зобов'язані:
2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.
2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.
2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов'язків.
2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.
2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в приміщенні адміністративної будівлі.
2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.
2.7. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.
2.8. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.
2.9. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.
2.10. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.
2.11. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.
2.12. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.
2.13. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування).
2.14. Працівники виконують й інші обов'язки відповідно до чинного законодавства України.
3.    Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:
3.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.
3.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.
3.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будьякого підприємства, установи, організації, об'єднання громадян або конкретної особи.
3.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв'язку зі своєю службовою діяльністю.
3.5. Брати участь у страйках.

 

VI. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ


1. Управління фінансується за рахунок коштів селищного бюджету, виділених на його утримання.
2. Управління володіє і користується майном Тростянецької селищної об’єднаної територіальної громади, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.
3. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
 

1. Працівник Управління, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.
2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Управління притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

VIII.    ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Покладання на Відділ обов'язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до фахової діяльності Управління, не допускається.
2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом роботи Тростянецької селищної ради.


Секретар селищної ради                    О. Ткач
 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь