A A A K K K
для людей із порушенням зору
Тростянецька селищна територіальна громада
Вінницька область, Гайсинський район

ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ СЕЛИЩНИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ СЕЛИЩНИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОЇ  КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

 

  Пунько Сергій Васильович

директор

комунального  закладу

«Тростянецький селищний центр фізичної культури і спорту »

Контактний телефон: (04343) 2 16 86 

Електронна пошта: sport_otgtrost@ukr.net

Адреса: смт Тростянець, вул.Спортивна, 6

П. І. П.

Вид спорту

Графік роботи секцій

Місце проведення

1.

Долюк Василь Павлович

футбол

понеділок,                                                            середа,                                                           п’ятниця                                                       14.30—19.00 год.                                                           субота                                                    10.00 – 15.00                                                неділя

10.00 - 14.00 год.

спортивний комплекс «Колос»

2.

Малка

Микола

Миколайович

футбол

понеділок,

середа

14.00-16.30 год.

п’ятниця

14.00-16.30 год.

субота

10.00-14.00

Спортивний комплекс «Колос»

3.

Гречко

Павло

Гаврилович

волейбол

понеділок,

вівторок,

середа,

четвер

16.30-19.30 год.,

субота

16.00-19.00 год.

Спортивний комплекс «Колос»

4.

Кабанчук

Володимир

Олексійович

стрільба

понеділок,

вівторок,

середа,

четвер,

п’ятниця

14.00-18.00 год.

ОЗО "Тростянецький ЗЗСО І-ІІІ ст. №1"

5.

Костюк

Олег

Миколайович

баскетбол

понеділок,

вівторок

14.30-18.30 год.

четвер,

п’ятниця,

субота

10.00-14.00 год.

ОЗО "Тростянецький ЗЗСО І-ІІІ ст. №1"

 

С Т А Т У Т

комунального закладу «Тростянецький селищний центр фізичної культури і спорту»

 (нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Комунальний заклад «Тростянецький селищний центр фізичної культури і спорту» (далі - заклад) – це комунальний заклад Тростянецької селищної ради, створений для організації та проведення фізкультурно-оздоровчої, спортивної та культурно-виховної діяльності серед різних верств населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку на території Тростянецької селищної об’єднаної територіальної громади.


Юридична адреса: 24300, вул. Спортивна, 6, смт Тростянець,  Тростянецького району Вінницької області. 


Повне найменування – Комунальний заклад «Тростянецький селищний центр фізичної культури і спорту».
Скорочення найменування : КЗ «ТСЦФКС».


Заклад у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Указами та дорученнями Президента України, розпорядженнями та постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Тростянецької селищної ради, які стосуються сфери діяльності Закладу, а також цим Статутом. 


Заклад є юридичною особою публічного права, неприбутковою організацією, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства та банках, печатку і бланки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи та емблему.


Заклад може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у  судах.

2. МЕТА,  ЗАВДАННЯ  ТА  ВИДИ  ДІЯЛЬНОСТІ  ЗАКЛАДУ   

Метою діяльності Закладу є створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою і масовим спортом, задоволення їх потреб в культурно-масових, оздоровчих послугах за місцем проживання та у місцях масового відпочинку, фізичне загартування та спортивна підготовка дітей, підлітків, молоді.


Основними завданнями Закладу є:
-    залучення широких верств населення до регулярних оздоровчих занять, організації надання фізкультурно-спортивних послуг, поєднання масових та індивідуальних форм організації фізкультурно-спортивної та культурно-масової роботи за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;
- формування у громадян потреб рухової активності та створення умов для їх задоволення;
- організація та проведення разом з відповідними організаціями змагань, конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних культурно-масових заходів за місцем проживання та місцях масового відпочинку;
- організація утримання та діяльності фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, які відносяться до комунальної власності селища;
- пропаганда здорового способу життя;
- постійний зв’язок з осередками різних спортивних федерації та з оздоровчими і спортивними закладами, підприємствами, фірмами тощо різних форм власності, співробітництво з ними на умовах договору, координація їх діяльності (за їх згодою) у питаннях надання послуг населенню та проведенню масових оздоровчих заходів, активного відпочинку;
- складання планів-графіків масових оздоровчих, спортивно-фізкультурних та культурно-масових заходів у своєму регіоні за погодженням з відповідними організаціями, контроль за їх виконанням;
- своєчасне складання кошторисів з відповідними погодженнями на проведення  масових заходів, визначення питання фінансування тощо;
- та інше, що відповідає меті діяльності «Закладу».
     
Заклад, відповідно до покладених на нього завдань:
- бере участь у реалізації державних, регіональних та місцевих  програм з організації та проведення фізкультурно-масової, оздоровчої діяльності за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;
- організовує і проводить разом з відповідними організаціями масові фізкультурно-спортивні, культурні заходи, конкурси, фестивалі, спортивні свята за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;
- забезпечує підготовку та використання волонтерів для фізкультурно-оздоровчої, спортивної та культурно-масової діяльності різних верств населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення. Те ж організацій-спонсорів;
- сприяє зміцненню фізкультурно-спортивної та оздоровчої технічної бази, контролює будівництво та утримання фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;
- здійснює інші функції відповідно до покладених на нього завдань;
- створює умови для задоволення потреб в оздоровленні різних груп населення з урахуванням їх інтересів;
- надає реабілітаційно-відновлювальні послуги за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;
- здійснює формування знань, умінь та навичок здорового способу життя у різних груп населення;
- здійснює просвітницьку агітаційно-роз’яснювальну та маркетингову роботу з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту та здорового способу життя;
- проводить роботу по заохоченню та формуванню сімейного відпочинку.


Заклад організовує та проводить свою роботу у тісній взаємодії з відповідними організаціями різних форм власності на фізкультурно-оздоровчих та спортивних спорудах, в тому числі навчальних закладів, а також на майданчиках і спорудах за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення. На договірних засадах центр може використовувати інші фізкультурно-оздоровчі та спортивні споруди.

3.    СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ      

До структури Закладу входять:
- агітаційно-інформаційний відділ або спеціаліст, який забезпечує впровадження фізкультурно-спортивної та оздоровчої просвіти населення;
- відділ або спеціаліст організаційно-фізкультурної, спортивно-масової та оздоровчої роботи серед населення;
- відділ чи спеціаліст організації та надання платних послуг населенню, прокату;
- спортивно-оздоровчого відділ;
- відділ культурно-масової та виховної роботи.


В закладі можуть бути інші відділи при наявності потреби та фінансової можливості.


Проведення тренувально-виховного процесу у Закладі може здійснюється шляхом проведення однопрофільних, комплексних і такими, що передбачають індивідуальне заняття у групах або об’єднаннях за видами спорту. 


Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, відділень в Закладі становить 10-18 вихованців. 


Наповнюваність окремих гуртків, груп, секцій, відділень встановлюється директором закладу залежно від профілю, програм та можливостей організації тренувального процесу, рівня майстерності вихованців, і становить не більше як 25 вихованців.


Прийом вихованців до Закладу може здійснюватися протягом року (в міру завершення комплектування гуртків, груп, секцій, відділень) за їх бажанням та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють на без конкурсній основі. 


Списки вихованців груп відділень з видів спорту в Закладу затверджуються директором Закладу до 1 вересня, а для груп початкової підготовки – до 1 жовтня поточного року.


Тренувально-виховний процес у закладі здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, індивідуальне заняття, семінар, курси, змагання тощо.

4.    ПРАВА ЗАКЛАДУ       

Заклад має право:
- вносити пропозиції до селищної ради та виконкому селищної ради щодо удосконалення фізкультурно-спортивної, та оздоровчої та культурно-масової діяльності серед різних груп населення;
- укладати відповідно своїй діяльності угоди з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;
- співпрацювати з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної та культурно-масової спрямованості та іншими об’єднаннями громадян у реалізації проектів щодо оздоровлення населення та активного відпочинку;
- залучати благодійну фінансову та технічну допомогу на виконання програм і заходів фізкультурно-оздоровчої та культурно-масової діяльності;
- брати участь у забезпеченні реалізації на території громади державної політики у сфері молоді, фізичної культури та спорту; 
- забезпечувати організацію в межах своїх повноважень змістовного дозвілля молоді
- забезпечувати підтримку та сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні; 
- забезпечувати організацію і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя; 
- сприяти розвитку олімпійського, параолімпійського та дефлімпійського руху; 
- забезпечувати підготовку і проведення в громаді навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів; 
- забезпечувати в межах компетенції здійснення контролю за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, за створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів; - 
- здійснювати облік спортивних споруд; 
- забезпечувати формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів;
- організовувати проведення змагань, конкурсів, спартакіад, турнірів, виставок, фестивалів, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді; 
- забезпечувати в межах своїх повноважень організацію і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвиток самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;
- забезпечувати організаційну, фінансову підтримку у межах коштів, передбачених на розвиток фізичної культури та спорту, з підготовки та участі спортсменів, членів збірних команд територіальної громади, незалежно від їх підпорядкування в змаганнях з різних видів спорту, включаючи проведення навчально–тренувальних зборів, відрядження тощо; 
- організація занять фізичною культурою, спортивно оздоровчої та масової роботи серед різних верств населення, зокрема соціально незахищених. 
- забезпечувати економне і раціональне використання фонду плати праці і своєчасності розрахунки з працівниками Центру.
- порушувати перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства частини задоволення потреб громадян у оздоровчих послугах.

5.    МАЙНО ЗАКЛАДУ
 

Майно Закладу складається з основних фондів, оборотних активів та інших цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі Закладу.


Майно Закладу є власністю Тростянецької селищної об’єднаної територіальної громади.


Майно, передане Закладу засновником, знаходиться у його віданні на правах оперативного управління.


Заклад здійснює продаж, оренду  непотрібних основних засобів (крім приміщень) з дозволу засновника.

6.    УПРАВЛІННЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ЗАКЛАДУ

Управління центром здійснюється засновником – Тростянецькою селищною радою в особі відділу освіти, культури, медицини, молоді, спорту та соціального захисту Тростянецької селищної ради.


Безпосереднє керівництво закладом здійснює директор, який призначається на посаду і звільняється  розпорядженням селищного голови на контрактній основі строком на (п’ять) років. 


Директор закладу:
- здійснює загальне керівництво, несе персональну відповідальність за виконання покладених законодавчими та нормативними актами, цим Статутом;
- визначає ступінь відповідальності його працівників; приймає та звільняє з роботи працівників Закладу;
- видає, у межах своєї компетенції накази, організує та контролює їх виконання;
- розпоряджається коштами Закладу у межах затвердженого кошторису на цілі, визначені Статутом;
- в установленому порядку призначає на посаду і звільняє з посади працівників Закладу, застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Закладу;
- затверджує посадові інструкції, положення про матеріальне заохочення працівників Закладу;
- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством і нормативними актами та забезпечує виконання інших вимог для керівника.


Штатний розпис Закладу у межах визначеної граничної чисельності працівників, фонду оплати праці, а також кошторис Закладу затверджується відділом освіти, культури, медицини, молоді, спорту та соціального захисту Тростянецької селищної ради.


7.    ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДУ

Діяльність Закладу фінансується за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Тростянецької селищної ради на фінансування фізкультурно-спортивних програм.


Фінансування Закладу може здійснюватись також за рахунок субвенцій з інших бюджетів, благодійних внесків, грантів, дарунків фізичних і юридичних осіб, коштів з інших джерел, не заборонених діючим законодавством України. 

8.    ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

Припинення діяльності Закладу відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.


Припинення діяльності закладу здійснюється за рішенням Засновника закладу. При цьому майнові права та обов’язки Закладу переходять до суб’єкта, що утворений внаслідок злиття, приєднання, перетворення, поділу.


Перетворення закладу здійснюється за рішенням Засновника Закладу. У разі перетворення Закладу в інший суб’єкт діяльності до новоутвореного суб’єкта господарювання переходять усі майнові права і обов’язки Закладу.


Ліквідація закладу проводиться за рішенням Засновника Закладу. 


Заклад ліквідується у випадках:
- прийняття відповідного рішення Засновником;
- на інших підставах передбачених законодавством.


Ліквідація Закладу проводиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, у окремих випадках, передбачених чинним законодавством, рішенням суду.


З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Закладу.


Активи Закладу  зараховуються до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).


Ліквідація закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Питання, не врегульовані чинним законодавством України вирішуються Засновником або рішенням іншого, уповноваженого на це органу. Ліквідація вважається завершеною, а Заклад таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

9. РІЗНЕ

Даний Статут укладено в трьох оригінальних примірниках українською мовою, кожний з яких має однакову юридичну силу.


Один примірник зберігається в селищній раді, другий в Закладі, третій використовується для надання комплекту документів при державній реєстрації.

Секретар селищної ради                                                        Н.П. Вдовиченко

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь