Тростянецька селищна територіальна громада
Вінницька область, Гайсинський район

Організаційний відділ

Фото без опису

Дністрянська Людмила Андріївна

начальник відділу

Контактний  телефон:  (04343) 2-24-85

Електронна пошта: tsradaorg@ukr.net

Адреса відділу: смт Тростянець, вул. Соборна, 77

Графік роботипонеділок-четвер — з 8.00 год. до 17.00 год.

                                   п’ятниця — з 8.00 год. до 16.00 год.

                                   перерва: з 12.00 год. до 12.45 год.

                                   вихідний: субота, неділя

 

Працівники організаційного відділу 

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові

1

 Головний спеціаліст

Савченко Марина Вікторівна

2

Інспектор

Калашніков Юрій Юрійович

3 Інспектор Голенченко Алла Ігорівна

 

 

Додаток 2

до рішення 5  позачергової сесії

Тростянецької селищної ради

8 скликання № 74

від 18 січня 2021 року

 

ПОЛОЖЕННЯ
про організаційний відділ Тростянецької селищної ради

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Організаційний відділ Тростянецької селищної ради (далі – Відділ) є самостійним структурним підрозділом та входить до апарату Тростянецької селищної ради та її виконавчого комітету, утворюється селищною радою, є підзвітними і підконтрольними селищній раді, підпорядкованим її виконавчому комітету та керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету.

1.2. Структура, штат та чисельність працівників відділу визначається селищною  радою. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються в посадових інструкціях, розроблених начальником відділу та затверджених селищним  головою.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, що його стосуються, рішеннями селищної ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного  голови, а також цим  Положенням.

1.4. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Тростянецької селищної ради.

 

2. Основні завдання Відділу:

 

2.1. Організаційне забезпечення діяльності селищної ради, її виконавчого комітету, підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів.

2.2. Надання методичної та іншої практичної допомоги в межах компетенції виконавчим органам селищної ради, депутатам селищної ради, членам виконавчого комітету селищної ради, підприємствам, установам та організаціям комунальної власності селища.

2.3. Забезпечення інформаційного супроводу роботи органів місцевого самоврядування, забезпечення оприлюднення рішень (проектів) органів місцевого самоврядування, розпоряджень селищного  голови, вивчення громадської думки та співпраця з ЗМІ.

 

3. Повноваження Відділу:

3.1. Повноваження відділу в сфері організації забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування:

3.1.1. За дорученням селищного голови, заступників селищного  голови, секретаря селищної ради , керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету готує аналітичні, довідкові та інші необхідні матеріали.

3.1.2. Здійснює в установленому порядку організаційне та методичне забезпечення виборів та референдумів.

3.1.3. Забезпечує у межах своїх повноважень взаємодію Тростянецького селищного  голови, його заступників, депутатів Тростянецької селищної ради, голів постійних депутатських комісій з Гайсинською районною радою та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, трудовими колективами, територіальними громадами у процесі своєї діяльності.

3.1.4. Готує проекти рішень про плани роботи Тростянецької селищної ради та її виконавчого комітету та узгоджує їх відповідно з секретарем селищної ради та керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету.

3.1.5. Готує проекти рішень з організаційних питань діяльності Тростянецької селищної ради та її виконавчого комітету .

3.1.6. За дорученням селищного  голови, заступників селищного голови, секретаря селищної  ради готує проекти розпоряджень та доручень селищного голови, проекти листів, запитів, тощо.

3.1.7. Надає методичну, консультативну, при необхідності практичну та іншу необхідну допомогу депутатам Тростянецької селищної ради, членам її виконавчого комітету, комісіям, робочим групам, іншим структурним підрозділам, посадовим та іншим особам, підприємствам, установам та організаціям не залежно від форм власності

3.1.8. Здійснює технічне забезпечення сесії та засідань виконавчого комітету Тростянецької селищної ради:

– облік явки депутатів на чергову сесію ради та облік членів виконавчого комітету на чергове засідання виконавчого комітету;

– розмноження проектів рішень у відповідній кількості;

– інше.

3.1.9. Вивчає і узагальнює організаційну роботу управлінь, відділів, інших структурних підрозділів ради, надає їм необхідну допомогу з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.1.10. Забезпечує облік документів Відділу, контроль виконання, їх зберігання та передачу в установленому порядку до архіву.

3.1.11. Розглядає за дорученням  Тростянецького селищного голови запити народних депутатів України, депутатів Тростянецької селищної ради, надає методичну та іншу практичну допомогу з питань, що належать до компетенції відділу.

3.1.12. Бере участь у підготовці пропозицій щодо нагородження державними нагородами, президентськими відзнаками, почесними званнями України, відомчими відзнаками та заохоченнями Тростянецької селищної ради.

3.1.13. Надає методичну допомогу створеним розпорядженням Тростянецького селищного голови консультативним, дорадчим та іншим допоміжним органам, службам та комісіям у виконанні ними своїх повноважень.

3.1.14. Готує методичні матеріали з питань організаційної роботи в межах своєї компетенції.

3.1.15. Аналізує разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету ради суспільно-політичне становище в громаді та подає відповідні пропозиції з цих питань Тростянецькому селищному голові.

3.1.16. Вивчає та аналізує стан контролю виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади. Готує звіти, інформаційні матеріали за результатами проведеної роботи.

3.1.17. У разі розгляду виконавчим комітетом питань, що зачіпають інтереси підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, організаційний відділ повідомляє про це відповідні органи та їх посадових осіб.

3.1.18. Веде звітність з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.1.19. Готує  проекти розпоряджень, доручень  селищного голови,  рішень виконкому  з питань, що належать до компетенції  Відділу.

3.1.20. Здійснює інші повноваження, передбачені нормативно-правовими актами та розпорядженнями Тростянецького селищного голови.

 

3.2. Повноваження відділу в сфері інформаційного супроводу роботи органів місцевого самоврядування:

3.2.1.  Аналізує діяльність політичних партій, громадських організацій, забезпечує з ними взаємодію з метою залучення їх організаційного і громадського потенціалу до рішення соціально-економічних проблем.

3.2.2.  Аналізує, узагальнює та прогнозує розвиток ситуації в інформаційному просторі громади.

3.2.3. Забезпечує організацію усебічного висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації, з метою більш повного й упорядкованого задоволення інформаційних потреб мешканців громади. Забезпечує функціонування офіційного веб-сайту  Тростянецької селищної ради.

3.2.4. Забезпечує, шляхом взаємодії з виконавчими органами ради, збір, обробку і передачу інформації з питань політичної і соціально-економічної ситуації в громаді.

3.2.5. Забезпечує щоденне, щотижневе і щомісячне інформування керівництва ради про найважливіші події в житті громади.

3.2.6. Координує діяльність засобів масової інформації.

3.2.7. Забезпечує підготовку та проведення прес-конференцій, брифінгів, інших інформаційних заходів. Сприяє представникам засобів масової інформації в виконанні своїх професійних обов’язків з метою інформування населення про діяльності органів місцевого самоврядування.

3.2.8. Організовує через засоби масової інформації і сучасні інформаційні технології (веб-сайт) висвітлення найбільш соціально-значимих для громади проблем і подій, проектів рішень та розпоряджень, прийнятих рішень та розпоряджень, регуляторних та нормативно-правових актів відповідно до порядку, встановленому законом.

3.2.9. Через організацію системи зустрічей, «круглих столів», нарад і роботу громадської приймальні, забезпечує взаємодію з різними категоріями та об’єднаннями громадян у рамках діючого законодавства.

3.2.10. Співпрацює з громадськими організаціями, надає їм організаційно-методичну допомогу.

3.2.11. Надає депутатам і постійним комісіям ради допомогу в здійсненні їх зв’язків зі ЗМІ.

3.2.12. Готує інформаційно-аналітичні матеріали і виносить пропозиції по формуванню і реалізації внутрішньої політики селищному  голові, селищній  раді і виконкому.

3.3.  Приймає участь в організації державних свят України та інших  заходів.

3.4. Відповідно до законодавства України проводить роботу з підготовки та проведення виборів в органи влади.

 

4. Права Відділу:

 

4.1. З метою забезпечення виконання своїх функцій відділ має право отримувати в установленому порядку інформацію, документи та інші матеріали від відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, що необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2. У встановленому порядку залучати спеціалістів до розгляду питань, що входять до компетенції відділу.

4.3. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

4.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

 

5. Керівництво відділу

 

5.1. Відділ очолює начальник, який  призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням селищного голови.

5.2. Начальник відділу зобов’язаний забезпечити належне та своєчасне виконання покладених на відділ завдань.

 

6. Взаємодія з іншими підрозділами

 

6.1. Відділ у своїй діяльності взаємодіє з відділами, управліннями та іншими виконавчими органами ради, а також з підприємствами, установами та організаціями  незалежно від форми власності та підпорядкування.

 

7. Відповідальність

 

7.1. Начальник і працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій згідно з законодавством.

 

 

Секретар селищної ради                                                            О. Ткач

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних