A A A K K K
для людей із порушенням зору
Тростянецька селищна територіальна громада
Вінницька область, Гайсинський район

Відділ кадрового та правового забезпечення

Загодиренко Юлія Петрівна

начальник відділу

Контактний  телефон:  (04343) 2-24-85

Електронна пошта: tsrada@ukr.net

Адреса відділу: смт Тростянець, вул. Соборна, 77

Графік роботи: понеділок-четвер — з 8.00 год. до 17.00 год.

                                   п’ятниця — з 8.00 год. до 16.00 год.

                                   перерва: з 12.00 год. до 12.45 год.

                                   вихідний: субота, неділя

Працівники відділу   кадрового та правового  забезпечення

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові

1 Головний спеціаліст 

Рябокінь Юлія Олександрівна 

Додаток

до рішення  8  позачергової сесії

8 скликання Тростянецької

селищної ради

№ 111 від 17 лютого 2021 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ кадрового та правового забезпечення апарату Тростянецької селищної ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ кадрового та правового забезпечення апарату Тростянецької селищної ради (далі – Відділ) є структурним підрозділом апарату Тростянецької селищної ради та її виконавчого комітету, без статусу юридичної особи, який підпорядковується безпосередньо селищному голові.

1.2. Утворення, реорганізація та ліквідація Відділу, затвердження даного Положення, внесення змін та доповнень до нього є виключною компетенцією Тростянецької селищної ради.

1.3. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються розпорядженням селищного голови.

1.4. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, рішеннями Тростянецької селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

1.5. Структура та чисельність працівників Відділу затверджується рішенням Тростянецької селищної ради.

2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1 Основними функціями відділу що стосуються кадрової роботи є:

2.1.1. Забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування у структурних підрозділах апарату селищної ради та її виконавчого комітету, та виконавчих органах селищної ради.

2.1.2. Організація та проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад у структурних підрозділах апарату Тростянецької селищної ради та її виконавчого комітету, та виконавчих органах селищної ради.

2.1.3. Організація заходів з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування апарату Тростянецької селищної ради та її виконавчого комітету, та виконавчих органів селищної ради.

2.1.4. Організація проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами покладених на них обов’язків та завдань, та проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування.

2.1.5. Документальне оформлення вступу на службу в органи місцевого самоврядування, її проходження та припинення у структурних підрозділів апарату Тростянецької селищної ради та її виконавчого комітету, та її виконавчих органів.

2.2 Основними функціями відділу що стосуються правової роботи є:

2.2.1. Юридичне та правове забезпечення діяльності Тростянецької селищної ради та її виконавчого комітету, та виконавчих органів селищної ради під час виконання покладених на них законом завдань та функцій.

2.2.2. Перевірка на відповідність законодавству України проектів рішень, розпоряджень та інших актів, що подаються на підпис Тростянецького селищного голови.

2.2.3. Забезпечення в установленому порядку представлення інтересів Тростянецької селищної ради в судах та інших органах.

2.2.4. Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням.

2.2.5. Надання методичної та консультативної допомоги працівникам структурних підрозділів апарату Тростянецької селищної ради та її виконавчого комітету, та її виконавчих органів, керівникам підприємств, установ, закладів та іншим юридичних осіб, засновником яких є Тростянецька селищна рада, з кола питань, що входять до компетенції Відділу.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

3.1. Основними завданнями відділу що стосуються кадрової роботи є:

3.2.1. Вивчення поточної та перспективної потреби структурних підрозділів апарату Тростянецької селищної ради та її виконавчого комітету, та виконавчих органів селищної ради у кадрах, внесення відповідних пропозицій Тростянецькому селищному голові.

3.2.2. Планування напрямку роботи з кадрами у структурних підрозділах апарату Тростянецької селищної ради та її виконавчого комітету, та виконавчих органів селищної ради.

3.2.3. Здійснення організаційно-методичного керівництва формуванням кадрового резерву, аналіз та узагальнення практики формування кадрового резерву у структурних підрозділів апарату Тростянецької селищної ради та її виконавчого комітету, та виконавчих органів селищної ради.

3.2.4. Участь у підготовці та оформленні пропозицій щодо внесення змін до структури та граничної чисельності працівників апарату Тростянецької селищної ради та її виконавчого комітету, та виконавчих органів селищної ради.

3.2.5. Надання методичної допомоги та здійснення контролю
за розробленням посадових інструкцій працівників апарату структурних підрозділів селищної ради та її виконавчого комітету, керівникам виконавчих органів селищної ради (зі статусом юридичних осіб).

3.2.6. Підготовка проектів розпоряджень селищного голови, проектів рішень селищної ради та її виконавчого комітету з питань, що входять до компетенції відділу.

3.2.7. Вивчення разом з керівниками структурних підрозділів апарату селищної ради та її виконавчого комітету, та виконавчих органів селищної ради особистих, професійних, ділових якостей осіб, які претендують на зайняття вакантних посад у структурних підрозділах апарату селищної ради та її виконавчого комітету, та виконавчих органів селищної ради.

3.2.8. Планування переміщень по службі посадових осіб у структурних підрозділах апарату селищної ради та її виконавчого комітету, та виконавчих органів селищної ради з урахуванням їх індивідуальних здібностей та професійної підготовки, внесення відповідних пропозицій селищному голові.

3.2.9. Організація проведення конкурсів на заміщення вакантних посад посадових осіб апарату селищної ради та її виконавчого комітету, та виконавчих органів селищної ради, та прийом документів від осіб, які бажають взяти в них участь.

3.2.10. Вивчення потреби та внесення пропозицій селищному голові
щодо організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

3.2.11. Організація стажування посадових осіб у структурних підрозділах апарату селищної ради та її виконавчого комітету, та виконавчих органів селищної ради  у встановленому законом порядку.

3.2.12. Здійснення контролю за дотриманням вимог Закону України
«Про службу в органах місцевого самоврядування» посадовими особами  у структурних підрозділах апарату селищної ради та її виконавчого комітету, та виконавчих органів селищної ради, інших нормативно-правових актів з питань кадрового забезпечення та служби в органах місцевого самоврядування.

3.2.13. Здійснення організаційного забезпечення роботи Атестаційної комісії та участь у проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань і обов’язків, контроль за станом проведення цього напрямку роботи у структурних підрозділах Тростянецької селищної ради та її виконавчого комітету, та виконавчих органів селищної ради.

3.2.14. Організація та проведення навчань посадових осіб структурних підрозділах апарату селищної ради та її виконавчого комітету, та виконавчих органів селищної ради.

3.2.15. Розгляд подань, пропозицій та підготовка документів щодо заохочень та нагородження громадян державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, відзнаками Тростянецької селищної ради та її виконавчого комітету, ведення відповідного обліку з цих питань.

3.2.16. Підготовка за дорученням селищного голови у визначеному законом порядку, документів про застосування заходів дисциплінарного впливу та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників структурних підрозділів апарату селищної ради та її виконавчого комітету, та виконавчих органів селищної ради.

3.2.17. Забезпечення підготовки документів щодо призначення на посади
та звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів та організацій комунальної форми власності.

3.2.18. Організація та проведення перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування відповідно до Законів України «Про запобігання корупції» та «Очищення влади».

3.2.19. Ознайомлення в установленому законом порядку працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями, колективним договором.

3.2.20. Організація складання Присяги посадової особи місцевого самоврядування особами, які вперше вступають на службу в органи місцевого самоврядування, оформлення документів щодо присвоєння відповідних рангів посадовим особам місцевого самоврядування, внесення записів про це до трудових книжок та особових справ таких осіб.

3.2.21. Обчислення стажу роботи, стажу служби в органах місцевого самоврядування посадових осіб місцевого самоврядування та службовців, з метою своєчасного встановлення надбавки за вислугу років.

3.2.22. Формування графіка відпусток працівників апарату селищної ради та її виконавчого комітету, керівників виконавчих органів (зі статусом юридичної особи), підготовка проектів розпоряджень селищного голови щодо надання відпусток, ведення їх обліку.

3.2.23. Здійснення заходів, пов'язаних із заповненням, обліком
і зберіганням трудових книжок і особових справ (особових карток) працівників апарату селищної ради та її виконавчого комітету.

3.2.24. Здійснення заходів, пов'язаних із заповненням, обліком
і зберіганням особових справ (особових карток) працівників виконавчих органів селищної ради та керівників підприємств, установ, закладів та організацій комунальної форми власності.

3.2.25. Оформлення і видача довідок з місця роботи працівникам структурних підрозділів апарату селищної ради та її виконавчого комітету, та виконавчих органів селищної ради.

3.2.26. Оформлення листків тимчасової непрацездатності.

3.2.27. Підготовка проектів розпоряджень селищного голови з кадрових питань тривалого та тимчасового строку зберігання.

3.2.28. Видача звільненим працівникам копій відповідних розпоряджень селищного голови про їх звільнення та належно оформлених трудових книжок.

3.2.29. Веде звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань.

3.2.30. Розгляд заяв і звернень громадян, підприємств, установ, закладів та організацій усіх форм власності, посадових осіб
та службових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, запитів та звернень депутатів усіх рівнів з питань, що відносяться до компетенції відділу.

3.2.31. Перевірка стану дотримання працівниками апарату Тростянецької селищної ради та її виконавчого комітету, та виконавчих органів селищної ради вимог чинного законодавства України про службу в органах місцевого самоврядування, та правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.2.32. Проведення роботи щодо створення сприятливого психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій серед працівників апарату селищної ради та її виконавчого комітету, та виконавчих органів селищної ради.

3.2.33. Підготовка проектів контрактів з керівниками комунальних підприємств, установ та закладів, засновником яких є Тростянецька селищна рада; забезпечення зберігання одного з оригінальних примірників контракту, а також документів що стосуються продовження терміну дії, та розірвання контрактів.

3.2.34. Забезпечує облік документів відділу, контроль за їх виконанням, зберіганням та передачу в установленому порядку до архіву.

3.2.35. Ведення військового обліку всіх категорій військовозобов’язаних осіб з числа працівників апарату селищної ради та її виконавчого комітету, та виконавчих органів селищної ради.  

3.2.36. Готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій працівникам апарату селищної ради;

3.2.37. Забезпечує облік робочого часу працівниками апарату селищної ради.

3.2.38. Виконання інших завдань та функцій, що покладаються Законами України, підзаконними нормативними та правовими актами, в тому числі актами локальної дії, на кадрову службу.

3.2.39. Виконання інших завдань та доручень селищного голови, секретаря селищної ради, заступників селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, що видані ними у межах компетенції та відповідно до вимог чинного законодавства.

3.3. Основними завданнями відділу що стосуються правової роботи є:

3.3.1. Проведення правової експертизи проектів рішень, які вносяться
на розгляд селищної ради, її виконавчого комітету, проектів розпоряджень селищного голови за наявності відповідних погоджень суб’єктами подання таких актів, іншими зацікавленими службами та їх посадовими особами.

3.3.2. Участь у розробленні проектів нормативно-правових
та індивідуально-правових актів селищної ради, її виконавчого комітету за наявності відповідних погоджень суб’єктами подання таких актів, іншими зацікавленими службами та їх посадовими особами.

3.3.3. Участь у підготовці висновків та пропозицій щодо внесення змін до актів селищної ради, її виконавчого комітету та селищного голови чи їх скасування (втрата чинності), у зв’язку із змінами у законодавстві або їх виданням (прийняттям) з порушенням норм чинного законодавства.

3.3.4. Підготовка та надання у встановленому законом порядку юридичних висновків з питань до проектів рішень селищної ради, її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, що відносяться до компетенції відділу.

3.3.5. Надання юридичної допомоги з правових питань постійним депутатським комісіям селищної ради, депутатам селищної ради, членам виконавчого комітету селищної ради, працівникам апарату селищної ради та її виконавчих органів на підставі відповідних звернень, поданих у встановленому законом порядку.

3.3.6. За дорученням селищного голови надання фахової допомоги з правових питань підприємствам, установам, закладам та іншим юридичним особам, засновником яких є Тростянецька селищна рада, на підставі відповідних письмових звернень, поданих у встановленому законом порядку.

3.3.7. Участь у підготовці та проведенні заходів, організатором яких є Тростянецька селищна рада, її виконавчий комітет, інші виконавчі органи селищної ради з питань забезпечення дотримання вимог чинного законодавства.

3.3.8. Здійснення захисту прав та законних інтересів селищної ради та її виконавчого комітету, та виконавчих органів селищної ради у судах.

3.3.9. Здійснення захисту прав та законних інтересів селищної ради, її виконавчого комітету, та виконавчих органів селищної ради в інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

3.3.10. Проведення претензійно-позовної роботи, спрямованої на захист прав та законних інтересів Тростянецької селищної ради, її виконавчого комітету, та виконавчих органів селищної ради.

3.3.11. Ведення договірної роботи в апараті селищної ради та її виконавчому комітеті

3.3.12. Надання правової оцінки проєктам договорів, контрактам
з керівниками підприємств, установ, закладів та інших юридичних осіб, засновником яких є Тростянецька селищна рада, що укладаються селищним головою.

3.3.13. Розгляд заяв та звернень громадян з питань, що відносяться
до компетенції відділу; внесення у встановленому порядку пропозицій селищному голові щодо їх ефективного вирішення.

3.3.14. Виконання інших завдань та функцій, що покладаються Законами України, підзаконними нормативними та правовими актами, в тому числі актами локальної дії, на юридичну службу.

3.3.15. Виконання інших доручень селищного голови, секретаря селищної ради, заступників селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету селищної ради, що видані ними у межах їх компетенції та чинного законодавства.

Покладення на відділ обов’язків, що не належать або виходить за межі його компетенції, не допускається.

4. ПРАВА ВІДДІЛУ ТА ЙОГО ПРАЦІВНИКІВ 

4.1. Відділ має право:

4.1.1. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи відділу.

4.1.2. Перевіряти дотримання вимог законодавства у підпорядкованих установах Тростянецької селищної ради.

4.1.3. Спільно з іншими структурними підрозділами перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування, а також здійснювати контроль за додержанням старостами сіл та керівниками комунальних підприємств, установ, організацій законодавства про працю.

4.1.4. Взаємодіяти з іншими иконавчими органами, а також державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до її компетенції.

4.1.5. Робити запити та одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб, а також інших органів державної лади та органі місцевого самоврядування  інформацію, матеріали тощо (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на відділ завдань.

4.1.6. За погодженням з селищним головою брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах.

4.1.7. Залучати за погодженням із селищним головою інших спеціалістів до підготовки проектів акті, інших документів, а також розроблення та здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього завдань.

4.1.8. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової та правової роботи, які проводяться Тростянецькою селищною радою, скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

4.1.9. Ініціювати перед селищним головою та проводити з посадовими особами семінари, навчання, з метою підвищення рівня їх професійної компетентності.

4.1.10. За дорученням селищного голови представляти інтереси Тростянецької селищної ради та її виконавчого комітету, та її виконавчих органів селищної ради в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

4.2. Працівники відділу мають право:

4.2.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам Конституцією та законами України.

4.2.2. На повагу честі та гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

4.2.3. На своєчасне одержання винагороди за працю залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи, в розмірі не нижчому встановленому законодаством.

4.2.4. На належні, безпечні і здорові умови праці.

4.2.5. На соціальний і правовий захист.

4.2.6. На захист від незаконного звільнення.

4.2.7. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

4.2.8. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

4.2.9. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

4.3. Працівники відділу зобов’язані:

4.3.1. Дотримуватися Конституції та законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпоряджень селищного голови, інших  нормативно – правових актів, а також цього Положенням.

4.3.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження селищного голови, доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці.

4.3.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов'язків.

4.3.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію та законодаство України.

4.3.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі.

4.3.6.   Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємо­відносинах із співробітниками та відвідувачами, дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

4.3.7. Постійно вдосконалювати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань займаної посади, підвищувати свій професійний та культурний рівень, удосконалювати організацію службової діяльності.

4.3.8.  Сумлінно, компетентно, результативно і відповідально виконувати свої посадові обов’язки, проявляти ініціативу, а також не допускати ухилення від прийняття рішень та відповідальності за свої дії та рішення, а також проявляти ініціативність, творчість у роботі.

4.3.9. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування;

4.3.10. Підтримувати авторитет територіальної громади, а також дбати про її позитивну репутацію, що включає дотримання правил етикету, належного зовнішнього вигляду, забезпечення високої якості роботи, встановленого внутрішнього службового розпорядку.

4.3.11. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

4.3.12. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави.

4.3.13. При виконанні посадових обов’язків повинні діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

4.3.14. Неухильно дотримуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, бути доброзичливими та ввічливими, дотримуватись високої культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації), з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, інших юридичних осіб, не проявляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних дій та вимог.

4.3.15. Запобігати виникненню конфліктів у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими.

4.3.16. Виконувати свої посадові обов’язки чесно і неупереджено, незважаючи на особисті ідеологічні, релігійні або інші погляди, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних чи юридичних осіб, громадських і релігійних організацій.

4.3.17. Працівники виконують й інші обов'язки відповідно до чинного законо­давства України.

5. КЕРІВНИК ВІДДІЛУ

5.1. Відділ  очолює начальник, який призначається та звільнюється з посади селищним головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

5.2. Інші працівники відділу призначаються та звільняються селищним головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

5.3. Визначає розподіл обов'язків між працівниками відділу, координує та контролює їх діяльність.

5.4. Кваліфікація та компетенція, зокрема, конкретні обов’язки та права начальника відділу визначаються цим Положенням, а також посадовою інструкцією, яка затверджується селищним головою.

5.5. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований селищному голові.

5.6. Начальник відділу забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на відділ завдань та доручень керівництва Тростянецької селищної ради.

5.7. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника відділу:

- вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою;

- стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

5.8. У разі тимчасової відсутності начальника відділу (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності, тощо) – його обов’язки виконує головний спеціаліст-юрисконсульт цього ж відділу.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Начальник і працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій згідно з законодавством.

6.2. Працівник відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів чи свободи громадянина, підприємства, установи, організації, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

6.3. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

7. ВЗАЄМОДІЯ ВІДДІЛУ

7.1. Під час своєї діяльності відділ взаємодіє із структурними підрозділами апарату селищної ради та її виконавчого комітету, та виконавчими органами селищної ради, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності в межах повноважень, передбачених цим Положенням.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Відділ утримується за рахунок бюджету Тростянецької  селищної ради.

8.2. Керівництво селищної ради створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

 

          Секретар селищної ради                                                         О. Ткач

 

 

  

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь