A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тростянецька селищна територіальна громада
Вінницька область, Гайсинський район

Служба у справах дітей

Рєзнікова Вікторія Володимирівна

 начальник служби

Контактний телефон: (04343) 2-24-85

Електронна пошта: 42859572@mail.gov.ua

Сторінка служби у соціальній мережі Facebook: Служба у справах дітей 

Адреса служби: смт Тростянець, вул. Соборна, 37

Графік особистого прийому громадян: вівторок з 09.00 год. до 12.00 год.

Графік роботипонеділок-четвер — з 8.00 год. до 17.00 год.

                                   п’ятниця — з 8.00 год. до 16.00 год.

                                   перерва: з 12.00 год. до 12.45 год.

                                   вихідний: субота, неділя

 

Працівники служби у справах дітей

Посада 

Прізвище, ім’я, по-батькові

1

Головний спеціаліст

Бабій Світлана Іванівна

 

2 Головний спеціаліст Савчук Світлана Володимирівна

3

Головний спеціаліст

Діденко Оксана Євгеніївна

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей Тростянецької селищної ради

(нова редакція)
                                             

1. Загальні положення

1.1. Служба у справах дітей Тростянецької селищної ради (далі - служба) є виконавчим органом Тростянецької селищної ради, утворюється рішенням сесії Тростянецької селищної ради і в межах Тростянецької громади забезпечує виконання покладених на службу завдань.
1.2. Найменування: 
Повне найменування - СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ РАДИ.
1.3. Скорочене найменування – ССД  ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.
1.4. Місцезнаходження та юридична адреса: 24300, Україна, Вінницька область, селище міського типу Тростянець, вулиця Соборна, будинок 77.
Засновником, органом управління служби є Тростянецька селищна рада.
1.5. Юридична та фактична адреса Засновника: 24300, Україна, Вінницька область, селище міського типу Тростянець, вулиця Соборна, будинок 77. 
1.6. Служба підзвітна та підконтрольна Тростянецькій селищній раді, підпорядкована селищному голові.
1.7. Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами  України, а  також указами  Президента України   та   постановами   Верховної  Ради  України,  прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету  Міністрів  України,  наказами Мінсоцполітики, рішеннями голови  обласної держадміністрації, наказами начальника служби у справах дітей Вінницької обласної адміністрації, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

2. Основними завданнями служби є: 

2.1 реалізація на території територіальної громади політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
2.2 розроблення та здійснення самостійно або разом із відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм  власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
2.3 координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
2.4 забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми;
2.5 здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
2.6 ведення державної статистики щодо дітей;
2.7 ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів;
2.8 надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
2.9 улаштування дітей-сиріт та дітей,  позбавлених  батьківського піклування,  під  опіку, піклування; 
2.10 підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
2.11 визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території громади становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

3. Служба відповідно до покладених на неї завдань:


3.1 організовує розроблення   і  здійснення  на  території громади заходів,  спрямованих на поліпшення становища дітей,  їх фізичного,  інтелектуального  і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та  безпритульності,  запобігання  вчиненню дітьми правопорушень; 
3.2 надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності,  громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну,  методичну та консультаційну допомогу у  вирішенні  питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень; 
3.3  оформляє документи на влаштування  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку,  піклування, сприяє усиновленню; 
3.4 подає пропозиції до проектів регіональних програм,  планів і прогнозів у  частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей; 
3.5 забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства  щодо  соціального  захисту  дітей  і запобігання вчиненню ними правопорушень; 
3.6 здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних  виховних установах  Державної кримінально-виконавчої служби,  дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування,  у  сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях;
3.7 разом  з  відповідними  структурними підрозділами місцевих органів  виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні  дослідження,   готує   статистичні   та інформаційні матеріали  про  причини  і  умови  вчинення   дітьми правопорушень,  вивчає  і  поширює  міжнародний  досвід з  питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів; 
3.8 організовує  і  проводить  разом  з  іншими  відділами селищної ради,   уповноваженими підрозділами органів  Національної  поліції  заходи  щодо  соціального  захисту дітей, виявлення  причин,  що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
3.9 розробляє  і  подає  на  розгляд селищної ради  пропозиції  стосовно бюджетних асигнувань  на  виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей,  спрямованої на подолання дитячої  бездоглядності  та  безпритульності;
3.10 веде  облік  дітей,  які  опинилися  у  складних життєвих обставинах,  дітей-сиріт  та дітей,   позбавлених   батьківського піклування,  влаштованих до соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок); 
3.11 надає  потенційним    опікунам, піклувальникам,  інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на  відвідування  закладів  з  метою налагодження  психологічного контакту з дитиною; 
3.12 готує  акт  обстеження  умов проживання дитини та опис її майна,  а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника; 
3.13 проводить  перевірку  умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не  рідше ніж раз на рік,  крім першої перевірки,  яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування; 
3.14 готує матеріали до звіту про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу; 
3.15 бере  участь  у  процесі  вибуття  дітей  із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування,  та закладів  соціального  захисту  для  дітей  у сім'ї опікунів, піклувальників;
3.16 готує   та  подає  в  установленому  порядку  статистичну звітність; 
3.17 розглядає в установленому порядку звернення громадян; 
3.18 розглядає звернення власника підприємства,  установи  або організації  усіх  форм власності  та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років; 
3.19 проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації; 
3.20 здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства;
3.21 розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав і законних інтересів  дитини,  яка постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі;
3.22 інформує   дитину,   яка   постраждала  від  домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є   кривдниками  дитини,  а  також  дитину,  яка вчинила  домашнє насильство   у   будь-якій   формі,  її  батьків,  інших  законних представників  про  права  дитини,  заходи  та послуги, якими вони можуть скористатися;
3.23 забезпечує  проведення  з  батьками,  іншими  законними представниками   дитини   профілактичної   роботи  із  запобігання домашньому  насильству  стосовно  дітей  і за участю дітей, у тому числі   із   залученням  представників  уповноважених  підрозділів органів Національної поліції;
3.24 порушує  перед  органами  виконавчої  влади  та органами місцевого    самоврядування питання    про притягнення    до відповідальності   згідно   із   законом  посадових  осіб  у разі невиконання  або  неналежного виконання  ними  обов’язків  у разі виявлення  фактів домашнього  насильства,  у роботі з дітьми, які постраждали  від  домашнього  насильства, та  дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі.

4. Служба має право:


4.1 приймати з питань, що належать до її компетенції рішення, які є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;
4.2 отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;
4.3 отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
4.4 звертатись до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;
4.5 проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;
4.6 порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;
4.7  передавати під опіку, піклування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
4.8 вести справи з опіки, піклування над дітьми;
4.9 перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у раз необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;
4.10 представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;
4.11 запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходи до усунення таких причин;
4.12 порушувати  перед  органами  виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання  про  накладення  дисциплінарних стягнень  на  посадових  осіб  у  разі невиконання  ними  рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді; 
4.13 укладати    в     установленому    порядку    угоди   проспівробітництво з  науковими  установами,  жіночими,  молодіжними, дитячими   та   іншими   об'єднаннями   громадян   і благодійними організаціями; 
4.14 скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;
4.15 проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;
4.16 визначати  потребу  в  утворенні  спеціальних  установ  і закладів соціального захисту для дітей;  
4.17 розробляти  і  реалізовувати   власні   та   підтримувати громадські  програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
4.18 відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.
5. Служба у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами селищної ради, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.
6. Службу  очолює  начальник,  який призначається на посаду і 
звільняється з посади селищним головою  на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством.

7. Начальник служби:


здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, а також за роботу підпорядкованих службі закладів; 
видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
подає на затвердження селищному голові  кошторис та штатний розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників; 
затверджує положення     про    структурні    підрозділи    і функціональні обов'язки працівників служби; 
розпоряджається коштами  у  межах   затвердженого   кошторису служби. 
8. У складі служби  може утворюватися окремий підрозділ, на який покладаються функції   щодо    проведення процедури   влаштування  дітей-сиріт  та  дітей,   позбавлених   батьківського піклування,  під опіку, піклування. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється  залежно  від кількості  дітей-сиріт   та   дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб. 
9. Для   погодженого   вирішення   питань,  що  належать  до компетенції служби,  в ній може  утворюватися колегія  у  складі начальника служби (голова колегії),  його заступників, керівників інших   структурних   підрозділів    селищної ради,    органів Національної   поліції,   представників   підприємств,   установ, організацій,   об'єднань   громадян  та благодійних  організацій. 
Склад колегії затверджується  селищним головою  за поданням начальника служби. 
Рішення колегії  проводяться  в  життя  наказами   начальника служби. 
10. Для  розгляду  наукових  рекомендацій  і  пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань  у  службі  можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії. 
Склад цих рад  і  комісій  та  положення  про  них затверджує начальник служби.  
11. Утримання    служби    здійснюється     відповідно     до  законодавства. 
Гранична чисельність,  фонд  оплати  праці працівників служби затверджуються селищним головою.
Матеріально-технічне забезпечення  служби  здійснює  селищна рада.
Кошторис та   штатний   розпис   служби   затверджуються    у встановленому    порядку головою    селищної ради  в  межах  визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників. 
12. Служба   є  юридичною  особою,  має  самостійний  баланс, рахунки  в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.


Секретар селищної ради                                                            О. Ткач

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь