Тростянецька селищна територіальна громада
Вінницька область, Гайсинський район

Відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації

Фото без опису

Меркотан Ольга Олександрівна

начальник відділу

Графік роботи ЦНАП

Понеділок – Четвер з 08:00 - 17:00. Обідня перерва 12:00-12:45

П’ятниця з 08:00-16:00. Обідня перерва 12:00-13:00

Вихідні дні: субота, неділя

Телефон: 067-322-71-76

Електронна пошта: tsrada@ukr.net

Адреса відділу: смт Тростянець, вул. Соборна, 37

 

Працівники відділу з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації

1

Державний реєстратор

 

2

Адміністратор

Самоєнко Наталія Анатоліївна

Березюк Олеся Вікторівна (відпустка по догляду за дитиною до трьох років)

3 Адміністратор Громова Лариса Василівна
4 Адміністратор  Григорик Ніна Вікторівна (відпустка по догляду за дитиною до трьох років)
5 Інспектор Кузнєцова Валентина Миколаївна
6 Адміністратор  Ветушинська Віта Федорівна

Додаток 2

до рішення 8 позачергової  сесії

Тростянецької селищної ради

8 скликання 

№ 110 від 17.02.2021 року

 

Положення 

про відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації Тростянецької селищної ради

1. Загальні положення

Відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації Тростянецької селищної ради (далі – Відділ) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг за рішенням Тростянецької селищної ради та є структурним підрозділом апарату селищної ради.

Відділ є підконтрольним та підзвітним селищній раді, підпорядкований виконавчому комітету селищної ради та керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету селищної ради.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України й Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують роботу органів місцевого самоврядування, цим положенням, розпорядженнями селищного голови.

Відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації Тростянецької селищної ради має власну номерну печатку.

2. Основні завдання відділу

Основними завданнями відділу є:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб'єктів звернень;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- Забезпечення інформування суб'єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

3. Система взаємодії

Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами селищної ради та її виконавчого комітету, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадським об'єднаннями.

4. Структура відділу

1. Структура та штатна чисельність Відділу визначаються селищною радою з урахуванням пропозицій селищного голови відповідно до обсягів, характеру та складності завдань і функцій, покладених на Відділ, та в межах затвердженої граничної чисельності й фонду оплати праці селищної ради та її виконавчого комітету.

2. Посадові особи Відділу призначаються на посади та звільняються згідно діючого законодавства України щодо служби в органах місцевого самоврядування.

3. Посадові обов'язки працівників Відділу визначаються їх посадовими інструкціями, що затверджуються розпорядженням селищного голови за погодженням з начальником відділу.

5. Керівництво відділу

Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою.

Начальник Відділу, відповідно до завдань, покладених на відділ:

 1. здійснює керівництво роботою відділу, несе персональну відповідальність за організацію діяльності відділу;
 2. організовує діяльність відділу, у тому числі щодо взаємодії із суб'єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи відділу;
 3. координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов'язків;
 4. організовує інформаційне забезпечення роботи відділу, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
 5. сприяє створенню належних умов праці у відділі, вносить пропозиції до виконавчого комітету щодо матеріально-технічного забезпечення центру;
 6. розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;
 7. може здійснювати функції адміністратора;
 8. виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.

 

Для виконання обов'язків начальнику відділу надається право:

1. Вступати в межах своєї компетенції у взаємовідносини з іншими організаціями.

2. Контролювати і вимагати дотримання працівниками відділу встановлених правил роботи з документами.

3. Вносити на розгляд керівництва селищної ради та її виконавчого комітету подання про призначення, переміщення і звільнення працівників відділу, застосування до них стягнень і заохочень.

4. Візувати документи в межах своєї компетенції.

5. Повертати виконавцю документи і вимагати їх доопрацювання в разі порушення вимог, установлених Інструкцією з діловодства.

6. Запитувати і одержувати в установленому порядку від інших посадових осіб селищної ради та її виконавчого комітету необхідну інформацію і довідкові матеріали для виконання завдань, покладених на відділ.

7. Вносити пропозиції щодо удосконалення роботи відділу.

8. Надавати доручення обов'язкові для виконання працівникам відділу.

 

Відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів України начальник відділу несе відповідальність за:

- невиконання Попередження про спеціальні обмеження згідно вимог Закону «Про запобігання корупції», порушення Присяги посадової особи місцевого самоврядування;

- невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків;

- перевищення повноважень, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування або вчинення інших дій, які дискредитують посадову особу;

- незабезпечення виконання покладених на відділ завдань і функцій, визначених цим Положенням, недотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики і службової дисципліни;

- недотримання вимог нормативних документів з питань охорони праці;

- недотримання вимог законодавства щодо забезпечення охорони конфіденційної інформації, що є власністю держави.

У разі тимчасової відсутності начальника відділу його обов'язки виконує інша посадова особа цього підрозділу відповідно до посадових обов'язків або за розпорядженням селищного голови.

6. Державний реєстратор

Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою.

Державний реєстратор має печатку (штамп), у тому числі електронну і з найменуванням органу державної реєстрації. Державний реєстратор має електронний цифровий підпис.

Основними завданнями Державного реєстратора є:

- здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відповідно до закону;

- надання інформації про зареєстровані права та їх обтяження відповідно до закону;

- забезпечення взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до закону;

- вжиття в межах компетенції заходів щодо ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державного реєстру прав);

- здійснення інших заходів щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

- забезпечення прийому та видачу документів, пов'язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна, надання інформації з Державного реєстру прав;

- здійснення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, а також виконує всі необхідні дії, передбачені Законами України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

7. Адміністратор

Адміністратор - посадова особа відділу, яка організовує надання адміністративних послуг.

Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою.

Основними завданнями адміністратора є:

 • надання суб'єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
 • прийняття від суб'єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб'єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
 • видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв'язку суб'єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб'єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб'єктами надання адміністративних послуг;
 • організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб'єктами їх надання;
 • здійснення контролю за додержанням суб'єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
 • надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

 

Адміністратор має право:

 • безоплатно одержувати від суб'єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов'язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
 • погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб'єкта звернення;
 • інформувати керівника відділу та суб'єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
 • порушувати клопотання перед керівником відділу щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи відділу.

8.Заключні положення

Виконком селищної ради створює умови для ефективної праці фахівців відділу, підвищення кваліфікації, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним зв'язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених завдань на відділ.

Покладання на працівників відділу обов'язків, які не передбачені цим положенням не допускається.

Ліквідація або реорганізація відділу проводиться згідно чинного законодавства України.

 

Секретар селищної ради                              О. Ткач

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних