Тростянецька селищна територіальна громада
Вінницька область, Гайсинський район

Бюджет селищної ОТГ на 2019 рік

Дата: 12.11.2019 08:35
Кількість переглядів: 1373

 

ТРОСТЯНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Тростянецького  району  Вінницької  області

                                                                     14 сесія

                                                               7 скликання

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

    21 грудня 2018 року № 123

Про бюджет Тростянецької селищної

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік

 

Відповідно до статей  23,76,77,89 Бюджетного кодексу України (зі змінами), керуючись  до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції аостійних комісій селищної ради, Тростянецька селищна  рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Визначити на 2019 рік:

-  доходи селищного  бюджету у сумі 64 733 315 грн., в тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету63 576 035 грн., доходи спеціального фонду місцевого бюджету 1 157 280 грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;

-  видатки селищного  бюджету у сумі 64 733 315 грн., в тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету57 506 426 грн., видатки спеціального фонду місцевого бюджету 7 226 889 грн.;

- профіцит за загальним фондом місцевого бюджетуу сумі 6 069 609 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 6 069 609 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого  бюджету у розмірі 2000 гривень, що становить 0,0035 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 300000 гривень, що становить 0,52 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

 

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення,

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5.Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/ регіональних програм у сумі13 052 292гривеньзгідно з додатком 6 до цього рішення.

6.Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України):

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 Бюджетного кодексу України:

- екологічний податок,

-   грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності ,

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю,

-  цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади.  

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 2 частини 3 статті 15 Бюджетного кодексу України;

8.Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з  відповідними пунктами статті 69/1 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, визначених згідно з частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами абзацу 1 пункту 8 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

  • заходи з охорони навколишнього середовища (за рахунок джерел, визначених 1,2,3 абзацом частини 1 пункту 8 цього рішення);
  • заходи з організації харчування в дошкільних закладах, що знаходяться на території ОТГ (за рахунок джерел, визначених підпунктом 4 абзацу 1 пункту 8 цього рішення),
  • на заходи з забезпечення    екологічно    безпечного   збирання, перевезення,   зберігання,   оброблення,   утилізації,  видалення, знешкодження   і  захоронення відходів  (за рахунок джерел, визначених 5 абзацом частини 1 пункту 8 цього рішення
  •  на заходи відповідно до Положення про цільовий фонд, визначених 5 абзацом    
     частини 1 пункту 8 цього рішення.
 9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України 
     захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на: 

          оплату праці працівників бюджетних установ;

          нарахування на заробітну плату;

          придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

          забезпечення продуктами харчування;

          оплата комунальних послуг та  енергоносіїв;

          поточні трансферти населенню;

          поточні трансферти місцевим бюджетам.

     10. Відповідно до ст. 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 16 Бюджетного кодексу України дозволити Управлінню фінансів селищної ради в межах поточного бюджетного періоду розміщувати тимчасово вільні кошти на депозитах з їх подальшим поверненням до бюджету до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Управлінню фінансів селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.09.2014р. за №1103/25880 (зі змінами), забезпечити розробку проектів паспортів бюджетних програм і надати їх на погодження управлінню фінансів Тростянецької селищної ради протягом 30 днів з дня набрання чинності цим рішенням з метою їх затвердження протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснити публічне представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднювати паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4)забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

13. Враховуючи норми статті 23 Бюджетного кодексу України :

доручити виконавчому комітету Тростянецької селищної ради у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету,додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) за погодженням  з постійною комісію селищної ради з питань комунального майна, планування фінансів і бюджету та регуляторної політики Тростянецької селищної ради з наступним затвердженням сесією селищної ради.

2) доручити управлінню фінансів Тростянецької селищної ради у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету щодо надання кредитів з бюджету.

14.Тростянецька селищна рада здійснює з 01 січня 2019 року відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, з бюджету об'єднаної територіальної громади, утвореної згідно із Законом України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" та перспективним планом формування територій громад, а також визнаної Кабінетом Міністрів України спроможною, видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, визначених у додатку 7 до цього рішення, з урахуванням вимог Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад".

15.Дане рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

16. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Оприлюднити дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань комунального майна, планування фінансів і бюджету та регуляторної політики ( Шевчук Н.В.).

 

 

 

Селищний голова                                                       Л.І.Червонецька

 

Додаток №1

Додаток №2

Додаток №3

Додаток №4

Додаток  №5

Додаток №6

Додаток №7


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних