A A A K K K
для людей із порушенням зору
Тростянецька селищна територіальна громада
Вінницька область, Гайсинський район

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Тростянецька центральна районна лікарня»

Дата: 09.11.2021 14:30
Кількість переглядів: 524

  

1. Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення 24 сесії 8 скликання Тростянецької селищної ради від 19 жовтня 2021 року №310 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу та Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу та Порядку укладання контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я», розпорядження Тростянецького селищного голови від 20 жовтня 2021 року №163р «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Тростянецька центральна районна лікарня», розпорядження Тростянецького селищного голови від 04 листопада 2021 року №174р «Про утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Тростянецька центральна районна лікарня».

 

2. Найменування закладу:  Комунальне некомерційне підприємство «Тростянецька центральна районна лікарня».

 

3. Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу:  Україна, 24300, Вінницька обл., Тростянецький р-н, селище міського типу Тростянець, ВУЛИЦЯ МІЧУРІНА, будинок 60.

 

4. Основні напрями його діяльності:  код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

Основною метою створення Підприємства є надання вторинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Тростянецької селищної територіальної громади, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

- безпосереднє забезпечення медичного обслуговування населення  шляхом надання йому безоплатної кваліфікованої планової стаціонарної та спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, а також швидкої й невідкладної медичної (лікувально-профілактичної) допомоги у відповідності з договорами про надання медичних послуг, що закуповуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, з використанням власних кадрових та матеріально-технічних ресурсів;

- медична практика з надання вторинної та інших видів медичної допомоги населенню;

- забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання вторинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

- планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

- консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

- організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачою листків непрацездатності;

- направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;

- участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

- надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку вторинної медичної допомоги населенню;

- визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

- моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

- забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

- зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

- залучення медичних працівників для надання вторинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи - підприємці за договорами підряду, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

- закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

- координація діяльності лікарів із надання вторинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальними службами, та правоохоронними органами;

- надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

- надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

- інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань;

- медична практика за спеціальностями вказаними в ліцензії;

- забезпечення попиту населення в кваліфікованій вторинній (спеціалізованій) медичній допомозі;

- вивчення, впровадження у практику роботи стаціонару Підприємства та поліклінічних структурних підрозділів сучасних методів і засобів діагностики і лікування, створення умов для творчої праці лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу;

- за необхідності, своєчасне та обґрунтоване направлення хворих на стаціонарне лікування в обласні заклади та інші провідні клініки України (спеціалізовані центри);

- організація роботи по охороні материнства і дитинства;

- забезпечення Підприємства кваліфікованими кадрами, матеріально-технічними та медикаментозним забезпеченням, транспортом;

- правовий, соціальний і професійний захист медичних працівників;

- ліцензована у встановленому порядку діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання;

- огляд на стани сп’яніння алкогольного та наркотичного походження;

- профілактичні медичні огляди населення, в т.ч. наркологічні профілактичні огляди, медико-психологічні огляди водіїв та працівників інших професій, в т.ч. попередні, періодичні, позачергові;

- організація і надання платних послуг населенню  відповідно до цін та тарифів, затверджених у встановленому чинним законодавством порядку, а також па підставі укладених договорів з підприємствами, установами, організаціями та громадянами;

- єкспертиза тимчасової непрацездатності хворих, видача та продовження листків непрацездатності, надання трудових рекомендацій хворим, що потребують переводу на інші ділянки роботи, своєчасне направлення хворих до медико-соціальних експертних комісій;

- проведення різноманітних заходів, спрямованих на зміцнення і захист здоров’я населення, запобігання захворювань, забезпечення надання населенню гарантованого рівня медичної допомоги;

- залучення до консультацій хворих висококваліфікованих спеціалістів з обласних лікувально-профілактичних закладів та працівників науково-дослідницьких інститутів;

- організація постійного проведення, підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу;

- аналіз стану фінансового забезпечення Підприємства і його структурних підрозділів та розробка фінансових планів;

- здійснення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та інвентарю, інших засобів, необхідних для функціонування Підприємства  та його підрозділів;

- утримання будівель, споруд і технічних засобів Підприємства та його підрозділів у належному стані;

- належна експлуатація та функціонування медичного обладнання у підрозділах Підприємства;

- контроль за використанням матеріально-технічних ресурсів у підрозділах Підприємства;

- облік матеріальних цінностей, у тому числі медичного обладнання та інвентарю;

- планування ремонтно-будівельних робіт, оснащення медичним обладнанням та інвентарем;

- надання майна в оренду за згодою Засновника ;

- прийом та розгляд власних звернень громадян в межах компетенції;

- організація проходження навчально-виробничої та переддипломної практики студентами медичних навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та створення бази для проходження платної та безоплатної інтернатури випускниками медичних навчальних закладів;

- організація заготівлі сільськогосподарської продукції з метою поліпшеного харчування хворих;

- підприємство здійснює також інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України і відповідають меті та предмету діяльності, що передбачені даним Статутом.

 

5. Статут Комунального некомерційного підприємства «Тростянецька центральна районна лікарня» затверджено рішенням 5 позачергової  сесії 8 скликання Тростянецької селищної ради від 18 січня 2021 року №70/10 «Про входження Тростянецької селищної ради до складу засновника комунального некомерційного підприємства «Тростянецька центральна районна лікарня» шляхом прийняття права засновника від Гайсинської районної ради» (ознайомитися із Статутом, в т. ч. структурою даного закладу можна за посиланням https://trostyanec-gromada.gov.ua/knp-trostyanecka-crl-08-54-18-09-02-2021/).

 

6. Коштирисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу:  51 841 720,97 гривень, в т.ч. кошти НСЗУ – 50 271 064,97 грн, місцевий бюджет – 1 570 656,00 грн.

 

7. Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 09.11.2021 року.

 

8. Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі:  до 17.00 год 29.11.2021 року включно.

 

9. Адреса приймання документів для участі у конкурсі:  Україна, 24300, Віннницька область, смт. Тростянець, вул. Соборна, 37 (Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Тростянецької селищної ради).

 

10. Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

тел. 067 319 7983, е-mаіl: trostszn@gmail.com

(тема: Конкурс на посаду керівника закладу охорони здоров’я Тростянецької селищної ради).

 

11. Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:
 1)  копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094, рішення 24 сесії 8 скликання Тростянецької селищної ради від 19 жовтня 2021 року №310 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу та Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу та Порядку укладання контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я» (додається);

3)  резюме у довільній формі;

4)  автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094, рішення 24 сесії 8 скликання Тростянецької селищної ради від 19 жовтня 2021 року №310 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу та Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу та Порядку укладання контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я» (додається);

7)  конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів), термін дії - 30 к.д. з моменту видачі);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);
 10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094, рішення 24 сесії 8 скликання Тростянецької селищної ради від 19 жовтня 2021 року №310 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу та Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу та Порядку укладання контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я» (додається);

11)  заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094, рішення 24 сесії 8 скликання Тростянецької селищної ради від 19 жовтня 2021 року №310 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу та Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу та Порядку укладання контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я» (додається);

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіту роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

 

12. Вимоги до претендента: 

- громадянство України;

- вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Охорона здоров'я".

  • стаж роботи  на керівних посадах - 5 років.

-   вільне володіння державною мовою (Рівень володіння державною мовою засвідчується документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Документ, що засвідчує рівень володіння державною мовою, подається особою до обрання чи призначення на посади).

Повинен знати:  Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції:

  конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:
 •  план реформування закладу протягом одного року;
 •  заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 •  пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

13. Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Оплати праці визначається відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров'я», та наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.10.2005 № 1209/11489 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення».

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.  Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 792, з якою можна ознайомитися за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792-2019-%D0%BF#Text .

За рішенням керівника органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до умов контракту  та чинного законодавства.

 

14. Дата проведення конкурсу:

02.12.2021 року о 13.00 год. - засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів та допуску претендентів до конкурсу. 08.12.2021 року о 10.00год. – проведення конкурсу.  

Місце проведення конкурсу та адреса:  Адміністративне приміщення Тростянецької селищної ради, Україна, 24300, Віннницька область, смт. Тростянець, вул. Соборна, 37.

Заява

Згода 

Попередження

Заява про відсутність конфлікту інтересів

Протокол 1

Розпорядження №163 р

Розпорядження 174 р

Протокол №2

Протокол №3

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь