A A A K K K
для людей із порушенням зору
Тростянецька селищна територіальна громада
Вінницька область, Гайсинський район

Перепрофілювання закладів загальної середньої освіти – вимога часу і законодавства

Дата: 18.01.2022 14:11
Кількість переглядів: 3315

 

Забезпечення рівного доступу до якісної освіти є одним із пріоритетних напрямів реалізації державної освітньої політики.

В нашій громаді планомірно проводяться заходи, спрямовані на послідовне реформування освіти, підвищення її якості та конкурентоздатності відповідно до сучасних суспільно-економічних процесів.

Основними завданнями розвитку системи освіти Тростянецької селищної ради на 2022 рік є охоплення навчанням і вихованням усіх дітей громади, забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти, економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників, розвитку матеріально-технічної бази закладів.

Мережа освітніх закладів функціонує в різних соціально-економічних і демографічних умовах. Основні питання, що негативно впливають на якість освіти:

-        малокомплектність  класів у сільській місцевості, неможливість забезпечення вибору учнями профільності навчання, вимушена організація індивідуального навчання;

-        соціальні проблеми сільської школи (значне зменшення кількості учнів, недовантаженість фахівців) не сприяють залученню до роботи в них молодих педагогів. Натомість щороку все гострішим стає питання «старіння» педагогічних кадрів;

-        фінансування навчальних закладів за рахунок інших через недосконалість мережі.

Одним із шляхів вирішення зазначених питань є створення оптимальної  мережі навчальних закладів громади, що має вирішити важливі соціально-освітні завдання: підвищення якості освіти й економічної ефективності функціонування навчальних закладів громади, покращення доступу дітей і молоді до якісної освіти незалежно від місця проживання, ефективне використання матеріальних, кадрових і фінансових ресурсів для підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Цей процес має враховувати демографічну ситуацію, прогнозування контингенту учнів, соціально-економічні умови громади і розглядатися в комплексі вибору різних типів навчальних закладів і форм організації навчального процесу.

Питання оптимізації залишається актуальним для галузі освіти протягом останніх років, оскільки щорічний аналіз мережі  закладів освіти змушує шукати раціональні форми функціонування і розвитку як дошкільної, так і загальної середньої освіти для задоволення освітніх потреб населення.

Станом на початок 2021 року в громаді функціонує 15 закладів дошкільної освіти та  1 комунальна організація (установа, заклад) "Демидівський навчально-виховний комплекс: дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І ступеня" - філія опорного закладу освіти "Тростянецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Тростянецької селищної ради Вінницької області" (дошкільний відділ), в яких діє 25 груп, відвідує 595 вихованців віком від 2 до 6 років. В цілому по громаді на 100 місцях в закладах дошкільної освіти виховується 52 дітей. Залишається відкритим питання наповнюваності частини сільських дитячих садків та  підрозділу ОЗО в зв’язку з демографічною ситуацією.

На сьогодні важливим є питання створення умов у закладах дошкільної освіти для отримання дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами, а саме відкриття інклюзивних груп, введення посад асистента вихователя, організація освітнього простору. На даний час в закладах дошкільної освіти виховується 8 дітей з особливими освітніми потребами в 6 групах з 6 асистентами вихователя.

         На даний час у громаді функціонує 15 закладів загальної середньої освіти, в яких здобувають освіту 2247 учнів.  Середня наповнюваність класів учнями знизилась і становить 15,0 чол. (з них у закладах селища 23, у сільських – 12 чол., найнижча – 5 учнів у Гордіївському ЗЗСО І-ІІІ ст.). Прогнозована  перспективна кількість учнівського контингенту  в закладах за межами селища на найближчий період залишається невтішною.

Значною проблемою є постійне зменшення кількості учнів. Відповідним чином збільшується кількість закладів загальної середньої освіти, у яких кількість учнів не перевищує 50 осіб, 6 класів (Великостратіївський ЗЗСО І-ІІ ст.). Така сама кількість класів в Глибочанському ЗЗСО І-ІІ ст. В частині  загальноосвітніх навчальних закладах  показник кількості класів не відповідає статусу школи: Гордіївський ЗЗСО І-ІІІ ст. – 6 класів, Ілляшівський ЗЗСО І-ІІІ ст. – 8 класів, Будянський, Савинецький, Тростянчицький, Четвертинівський ЗЗСО І-ІІІ ст.. по 10 класів. Збільшується кількість класів в яких учнів менше 5 і де доводиться організовувати педагогічний патронаж, таких є 10 класів в громаді.

Великостратіївський    ЗЗСО І-ІІ ст.                                                                                                                                                                            

1 клас - 3 учні

3 клас – 4 учні

8 клас - 1учень

Глибочанський ЗЗСО І-ІІ ст.

1 клас – 1 учень

3 клас – 3 учні.

Гордіївський ЗЗСО І-ІІІ ст.                                                                                                                                                             3 клас – 3 учні

5 клас – 4 учні

9 клас - 2 учні

Демидівський НВК (шкільний відділ)

2 клас – 3 учні

4 клас – 4 учні.

 

Відтак, з року у рік зростає середня вартість утримання одного учня:  

 

Назва закладу

Ступінь

Кількість учнів , 01.09.2021

Середні витрати/

Всього, 2021

Середні витрати/

Всього, 2022

Будянський ЗЗСО

І-ІІІ

144

46344,34

51608,79

В.Стратіївкий ЗЗСО

І-ІІ

45

63152,68

74721,33

Глибочанський ЗЗСО

І-ІІ

55

83911,65

96443,02

Гордіївкий ЗЗСО

І-ІІІ

51

89521,09

105869,4

Демківкий ЗЗСО

І-ІІ

65

66349,36

75276,63

Ілляшівкий ЗЗСО

І-ІІІ

78

79047,81

84140,38

Капустянський ЗЗСО

І-ІІІ

172

35906,18

40644,8

Летківкий ЗЗСО

І-ІІІ

254

35996,79

36679,17

Олександрівський ЗЗСО

І-ІІІ

159

51190,7

49700,89

Оляницький ЗЗСО

І-ІІІ

93

57207,1

64661,43

Савинецький ЗЗСО

І-ІІІ

102

58145,67

58471,27

ОЗО "Тростянецький ЗЗСО  №1"

І-ІІІ

593

32161,95

34027,59

Тростянецький №2

І-ІІ

182

39999,68

41870,43

Тростянчицький ЗЗСО

І-ІІІ

95

58373,92

62728,08

Четвертинівський ЗЗСО

І-ІІІ

156

41993,85

43628,66

Всього

 

 

839302,8

920471,8

 

Такі  затрати не забезпечують якість освіти, а спрямовуються на утримання приміщення, оплату праці та комунальних платежів.

Окрім того, у школах з малою наповнюваністю учнів у більшості класів, де  організовано індивідуальне навчання, відсутня повноцінна позакласна, спортивно-масова, виховна робота, що не сприяє соціалізації учнівської молоді.

Вище наведені дані характеризують динаміку змін у мережі сільських шкіл як тривожну і таку, що все більше втрачає здатність забезпечувати високу якість загальної середньої освіти на селі.

Типовими є такі проблеми сільської школи, як застаріла матеріально-технічна база. Усе більшого  поширення набуває проблема інклюзивного навчання. З року в рік кількість дітей на цій формі навчання збільшується. Станом 01.01.2022 року – 39 учнів з ООП в закладах загальної середньої освіти, освітній процес для дітей з особливими освітніми потребами забезпечується в 32 класах, 32 асистентами учителя. В закладах освіти громади створюється освітнє середовище, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку.

Отже, головна суперечність окремих сільських шкіл, – нездатність забезпечити якісну освіту сільським дітям.

Важливим інноваційним кроком у сфері освіти є профільне навчання у старшій школі. У  школах  відсутні  класи з поглибленим вивченням окремих предметів. В умовах невеликих малокомплектних закладів надзвичайно складно забезпечити якісне профільне навчання.

Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року №998-р, освіта України розпочала широку освітню реформу.

28 вересня 2017 року набув чинності Закон України «Про освіту», згідно з яким було  відведено 5 років на переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із цим Законом. З 20 березня 2020 року набув чинності профільний Закон України «Про повну загальну середню освіту».  Ст.35 ЗУ «Про повну загальну середню освіту» передбачає зміну типу закладів, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти повної загальної середньої освіти на певному рівні:

  • початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;
  • гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;
  • ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Отже, до 28 вересня 2022 року потрібно привести у відповідність до Закону України «Про освіту» установчі документи закладів освіти відповідно до типу. Зробити це можна шляхом перепрофілювання (зміни типів), найменувань закладів освіти. Таким чином, з 28 вересня 2022 року в територіальних громадах не може бути жодних закладів  зі ступенями. Лише початкові школи, гімназії і ліцеї.

 

Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту», ст.32, абзац другий частини другої "Реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення".

16 серпня на сайті Тростянецької селищної ради було оприлюднено проєкт рішення «Про перепрофілювання (зміну типів), найменувань закладів освіти». Крім того, 11 жовтня 2021 р. постановою Кабінету Міністрів України від  № 1062 було затверджено «Положення про ліцей», у якому в п.5. йдеться про те, що для забезпечення доступності, у тому числі територіальної, повної загальної середньої освіти та у випадку необхідності, обумовленої особливостями формування та утримання мережі закладів освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці, ліцей згідно з рішенням його засновника (засновників) може забезпечувати здобуття початкової освіти, базової середньої освіти. Відповідно у закладах загальної середньої освіти громади було проведено обговорення змін до Закону України «Про повну загальну середню освіту», «Положення про ліцей», протягом жовтня на педагогічних радах прийняті рішення щодо перепрофілювання закладів і до Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту подані клопотання щодо зміни типу і назви закладу освіти. В закладах освіти, враховуючи протиепідемічні заходи, проводились обговорення перепрофілювання з головами батьківських комітетів та батьківськими колективами щодо типу закладу освіти, враховуючи середню наповнюваність класів, демографічну ситуацію. Відповідно до клопотань закладів освіти щодо перепрофілювання у серпні місяці 2022 року маємо наступні рішення педагогічних рад:

1.      Перепрофілювати (змінити тип) Гордіївського закладу  загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів та змінити  найменування з 01 вересня 2022 року на Гордіївська гімназія Тростянецької селищної ради Вінницької області

2.      Перепрофілювати (змінити тип) Тростянчицького закладу загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів та змінити найменування з 01 вересня 2022 року на Тростянчицька  гімназія Тростянецької селищної ради Вінницької області

3.      Перепрофілювати (змінити тип) Ілляшівського закладу  загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів та змінити найменування з 01 вересня 2022 року на  Ілляшівська гімназія Тростянецької селищної ради Вінницької області.

4.      Перепрофілювати (змінити тип) Тростянецького закладу  загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №2 та змінити найменування з 01 вересня 2022 року на  Тростянецька гімназія Тростянецької селищної ради Вінницької області.

5.      Перепрофілювати (змінити тип) Будянського закладу  загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів та змінити найменування з 01 вересня 2022 року на  Будянська гімназія Тростянецької селищної ради Вінницької області.

6.      Перепрофілювати (змінити тип) Капустянського закладу  загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів та змінити найменування з 01 вересня 2022 року на  Капустянський ліцей Тростянецької селищної ради Вінницької області.

7.      Перепрофілювати (змінити тип) Оляницького закладу  загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів та змінити найменування з 01 вересня 2022 року на  Оляницька гімназія Тростянецької селищної ради Вінницької області.

8.      Перепрофілювати (змінити тип) Савинецького закладу загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів та змінити найменування з 01 вересня 2022 року на  Савинецька гімназія Тростянецької селищної ради Вінницької області.

9.      Перепрофілювати (змінити тип)   Четвертинівського закладу  загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів та змінити найменування з 01 вересня 2022 року на  Четвертинівський ліцей Тростянецької селищної ради Вінницької області.

10.    Перепрофілювати (змінити тип)   Великостратіївського закладу  загальної середньої освіти  І-ІІ ступенів та змінити найменування з 01 вересня 2022 року на  Великостратіївська  гімназія Тростянецької селищної ради Вінницької області.

11.    Перепрофілювати (змінити тип)   Глибочанського закладу  загальної середньої освіти  І-ІІ ступенів та змінити найменування з 01 вересня 2022 року на  Глибочанська  гімназія Тростянецької селищної ради Вінницької області.

12.    Перепрофілювати (змінити тип)   Демківського закладу  загальної середньої освіти  І-ІІ ступенів та змінити найменування з 01 вересня 2022 року на  Демківська  гімназія Тростянецької селищної ради Вінницької області.  

13.    Перепрофілювати (змінити тип)   Летківського закладу  загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів та змінити найменування з 01 вересня 2022 року на  Летківський ліцей Тростянецької селищної ради Вінницької області.

14.    Перепрофілювати (змінити тип)   Олександрівського закладу  загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів та змінити найменування з 01 вересня 2022 року на  Олександрівський ліцей Тростянецької селищної ради Вінницької області.

15.    Перепрофілювати (змінити тип) ОЗО «Тростянецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1» та змінити найменування з 01 вересня 2022 року на «Ліцей смт Тростянець Тростянецької селищної ради Вінницької області»

Підвезення до закладів освіти на даний момент здійснюється 6 шкільними автобусами, які підвозять дітей з 17 населених пунктів до 9 закладів загальної середньої освіти. В планах на 2022 рік закупівля ще одного автобуса.

 

Однак, перепрофілювання закладів освіти з 1 вересня 2022 року відповідно до клопотань педагогічних рад – захід тимчасовий, оскільки з 2027 року, коли профільна середня освіта у ліцеях буде здобуватися протягом трьох років, потрібно буде виконувати ще три умови:

1)функціонування ліцею як окремої юридичної особи, відокремленої від початкової школи та гімназії. Однак, за рішенням засновника ліцей зможе також забезпечувати здобуття базової середньої освіти та, як виняток, здобуття початкової освіти;

2)функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання на рівні профільної середньої освіти (протягом 10-12 років навчання учнів);

3)забезпечення здобуття учнями профільної середньої освіти відповідно до профілів навчання з навчальним навантаженням та з можливістю обрання учнями навчальних предметів (інтегрованих курсів, інших освітніх компонентів) в обсягах, що визначаються законодавством.

Перед освітою громади наразі стоять серйозні виклики і відповідальні рішення, знання законів і їх виконання.

                              Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту селищної ради


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь